Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Veľký Krtíš » turistika » miesto

Miesto, okres Veľký Krtíš

Miesto v okres Veľký Krtíš

V okres Veľký Krtíš sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 1 z 17

Plieška, Antolova dolinka, Za vrchnou chrasťou, Pod záhradami, Novina, Malá kúria, Nad mlynom, Útlaky, Sibéria, Za riekou, Balička, Pod Malým vrchom, Pri Hradzianskom chotári, Pálikovec, Verbeška, Novohradská strana, Kapica, Záhumnie, Zákľuka, Horné Príbelce, Lúky, Pod dedinou, Za humnami, Hôrka, Pri Močidlách, Páterka, Tisovník, Hrb, Kapustnice, Za hôrku, Zdola Malej Viesky, Horné konopiská, Malý Bretonec, Za žliebkom, Pravička, Mlyn, Zábava, Nedelištske Lazy, Lazy Na Lúkach, Modrý Kameň, Mlyn Dolina, Krížnice, Kupáň, Riečky, Horné Riečky, Záferka, Majerské zeme, Za Katovkou, Stolcové záhumnia, Staré Vinice, Pavkove záhumnie, Bodor, Dvor Poloma, Nad dedinou, Vlasti, U Trsta, Podpoloma, Podbartošov, Simon, Horný mlyn

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 2 z 17

Čerťaž, Veľké riečky, Veľká ráztoka, Dolné lúky, Nad studničkou, Potok Dolina, Konopnice za košiarom, Za záhradami, Dolná lúka, Integra, Zajská dolina, Za ošipárňou, Táliky, Pod hrabie, Krnáčove lazy, Horné štáliky, Štepovie, Kováčove Lazy, Chmelín, Ondrušove Lazy, Pažiť, Pätnica, U Ďuriša, Uličné Lazy, Za brestovým dielom, Biela studňa, Synčekov vŕšok, Stráňa, Medzi priehony, Záchenských Lazy, Vinice, Križkove Lazy, Na Vinici, Adamova Štala, Horné záhumnie, Rybník, Holizeň, Brnište, Meštrov laz, Malý Kiarov, U Kolárika, Široký vrch, Kapustnisko, Sklady, Syrové vrecká, Sobôtka, Nad Závadským potokom, Sobôtky, Kiarovská samota, Brezov peň, Nemcov Salaš, Nad lúčky, Konopnice, Lúčky, Rárožská pustatina, Lazy, Matiášov vrch, Pustasik, Nad starým kostolom, Čerťažie

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 3 z 17

Kapustniská, Kopanice, Ortovisko, Pri kostole, Verestoveň, Kopanica, Pažiť, Nad Pažiťou, Do Čalomijského chotára, Do Pažiti koncom, Nad Starým vrchom, Surdícka stráň, Do hradskej, Pod Vrabčím vrchom, Jasenec, Pri cintoríne, Nad jamami, Pod Surdíkom, Pri Ráztoke, Vápenica, Konopiská, Prostredná Hruština, Dlhé jutrá, Pod záhradou, Horné lúky, Urbárska pastva, Ryžoviská, Lukošský kút, Dolná Hrušťina, Hruštiny, Do Ráztoky koncom, Kostolná, Močkanka, Dolné lúky, Hrúžeľ, Kozí vrch, Pod vinicani, Starý vrch, Dedinské lúky, Hornádka, Za horou, Pri Ipli, Šarina, Hradište, Pod vinicami, Byčia dolina, Nový vrch, Majerské, Dlhé Ružiny, Veľký kút, Hrudeľ, Hruštianské lúky, Krátke Ružiny, Cez mláku, Hľadno, Jamy, Pustatina, Pri pivniciach, Ortovisko, Vinice

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 4 z 17

Pažit, Dľžiny, Nové vinice, Cvrkavka, Pri Kríži, Červenáčka, Studnička, Pri Háliku, Budská lúka, Pod zemami, Mláka, Ráztoka, Ostrý vrch, Kobolica, Šútrik, Biele zeme, Hradzianske vinice, piesok, Pod skalou, Chríb, Veľká Raveň, Stredné lazy, Dolničianské lazy, Hadigaš, Drieňov, Vartiečka, Barošky, Piesok, Nemeš, Pohanský vrch, Hradziansko, Kozia stráň, Studená stráň, Nad kostolom, Nemes, Kutička, Močiar, Stráň, Železníky, V kúte, Mlynský járok, Roveň, Široké prielohy, Hrebenačka, Horné Lazy, Dolná vrbina, Brehy, Hruština, Kúria, Kostolný vidovec, Bendovské lúky, Borovčie, Mláka, Kutina, Ortoviská, Jarčaniská, Pri hruške, Za novou cestou, Dolina, Hruštinské lúky

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 5 z 17

Ožina, Pod závoz, Vápenice, Prevráteniny, Šťavica, Medvedia studňa, Kováčovský vrch, Cerovec, Dolmičiacke lazy, Háje, Medzi jarky, Pri Kamennom kríži, Vidovec, Býčia studňa, Kraje, Curmanka, Močiarik, Haneska, Horný tormáš, Pod Hrádkami, Surdok, Medzi Patance, Veľká tabla, Bendov laz, Spodný prieloh, Za mlyniskom, Pod hájom, Hlavy, Hrania strana, Nad studňou, Hrobľa, Raveň, Jakušov kút, Dlhé rovne, Na vrchu, Ďaleký výhľad, Prchavice, Líščie jamy, Čurkotka, Španiel laz, Súdenina, Slopy, Pod tehelňou, Kucak, Biely vrch, Manková, Sádky, Brody, Jankova lúčka, Nad studňou, Lištica, Kratiny, Nad jarky, Studený vŕšok, Široký prieloh, Muránik, Drieňovka, Potuchová dolina, Jazerné lúky, Dolné lúky

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 6 z 17

Bukovinka, Pod Sibériou, Vrchy, Veľké rovne, Nad Haneskou, Horná vrbina, Klátna, Pod Riglom, Miškovka, Panská z hrada, Silanky, Farkaška, Nad vinicami, Prostredná, Brďo, Jankovský vrch, Čerťaž, Kochlačka, Nad Pálikovec, Dolný tormáš, Čerťazka, Galovky, Gajdoška, Veľká tabla, Starý háj, Zabitvo, Na Dúbravky, Cerina, Panská lúka, Obľahel, Španiel, Pod Bukovinkou, Nad krížom, Dvilina, Dlhý vidovec, Obeckovský vrch, Vrchné lúky, Valachovka, Široké Dráhy, Svah okrúhlého stromu, Janov laz, Háj, Dolné lúky, Dolná Manková, Brestová dolina, Nad mlynom, Kalovníky, Pod Martinským vrchom, Kopanice, Ploštiny, Sucháňska dolina, Veľkodáľovský les, Rigel, Dielničky, Pri Sucháňskom mlyne, Nad lúky, Zrúbanina, Kolčovanina, Dlhé Diely, Ostrý vrch

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 7 z 17

Vráta, Pod Surdokom, Kukučka, Pustatina, Šánce, Háj, Nad Hrádkami, Močiar, Bukovec, Chotár, Čikman, Dolné Škriavniky, Nad Pánskou z hradou, Vysoká skala, Úzke dráhy, Horné zeme, Za Krtíšskym potokom, Bravčie, Nad Bukovcom, Dievčenský úhor, Veľkodáľovský pustý les, Dolné zeme, Úboč, Nad Búroskovom, Kozia roľa, Čihadlo, Nad lúčnym mlynom, Michalkovička, Smrdiatá, Jazarcia, Ivanka, Dlhé zeme, Pod Stráničkou, Rúbanka, Ročkárova hora, Potok, Kňahník, Nad závoz, Kopanice, Pod hradskou, Hlavy, Žobrák, Za Kozí hrb, Nad parkom, Kraje, Na Doline, Brezinky, Na Tri jarky, Do ravien koncom, Kostolný Ortvan, Pod vinicami, Mlynský járok, Za humná, Hlboké, Horné prielohy, Návozy, Laste, Zákrovie, Jobáďov, Lástok

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 8 z 17

Nad hradskou, Záhumnie, Kapustnice, Dráhy, Vlčia jama, Za orechom, Húšťava drozdov, U tŕnia, Horný háj, Brezie, Záhumia, Pod Ľuboriečskou cestou, Beľava, Dolné lúky, Tále, Pod dielec, Dlhé diely, Hrušťovec, Hrb, Nad Voľavou, Čachovo, Nad Dankovcom, Háj, Záskalie, Močidlá, Nad potokom, Nad Jamou, Medzi potokmi, Žobrácka dolina, Mláchy, Húštie, Kostolná, Široké, Dolné rovne, Za horným hájom, Za dolným hájom, Čonkabuk, Nad Pravičkou, Pod Starý háj, Plesá, Jablonie, Pod Chrasťou, Šariny, Mačia stráň, Hŕbok, Pod lipinou, Hore koncom, Nad Bukovcom, Pri mlyne, Dielec, Dolina, Lukačíkovo, Pod závoz, Lazy, Borokváš, Jažovčia, Trávne lúky, Noviny, Osičia, Pri hati

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 9 z 17

Pod brody, Viničky, Kratiny, Chrasť, Dedinská hora, Pažite, Roveň, Michalka, Vankova dolina, Dieliky, Kapustnice, Hôrka, K Vátovciam, Rúnik, Tehlovňa, Borovkáš, Valkovo, U brestia, Skalná baňa, Dobošová, Bujasová, Staré vinice, Dúbrava, Pod skalinou, Na jame, Za hájom, Nad chyžou, Prachárňa, Za dolinky, Starý háj, Ľuboreč, Za priehonom, Bresťovec, Syrava, Prielohy, Hrádok, Rovášov vŕšok, Horný Bukovec, Mačíňa, Pod Hrbom, Bešeňov, Kapasz puszta, Za mostom, Sklady, Bučina, Hrabia, Rákytie, Voľava, Soví svah, Na Topoli, Vrch Brezinka, Kamenná baňa, Za Horný háj, Ohrad, Za potokom, Veľké lúky, Dolné prielohy, Nad pustatinou, Boky, Nad záhradami

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 10 z 17

Mačudovci, Klinovačky, Do Voľavy, Nad brezinky, Hrb, Nivy, Vlčia jama, Borovkáš, Ohrady, U chotára, Cerina, Kúria, Zdola Jazovčia, Hnojový vrch, Uhrinov vŕšok, Nad Mlynským jarkom, Kozí hrb, Do Čergu, Spodné prielohy, Bukovská dolina, Veľká hora, Diniská, Ladikovo, Kakatka, Jamy, Kopanička, Nad Bartóčkou, Kňazovské, Galamijská pastva, Vincalova lúka, Úboč, Za Bielou hlinou, Pecná stráň, Úzke lúky, Nové Vinice, Suchý drieň, Uhliská, Prieložský vrch, Frčkovo, Pod Bieľučkým potokom, Pažítky, Hlavy, Gelendov laz, Preľač, Nivy, Jastrák, Nad dolinkami, Kropáčka, Nad Chrasťou, Pod Dubím, Širiny, Líšky, Rovne, Strminy, Kostolná, Husia pastva, Vrchné záhumnie, Dolný Bukovec, Klinčok, Pod hloh

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 11 z 17

Kratina, Vyhorenina, Skalina, Do Žihľavského chodníka, Staré vinice, Pod jarok, Telek, Dielnice, Kokava, Pod Rakytou, Šarkanka, Pereš, Pod Škepovím, Nad mlyn, Šiašov vŕšok, Červený vŕšok, Drahoňovo, Pod Čotou, Bencova jama, Mlynský jarok, Nad Kapustniskami, Mozdrička, Za Dolné humná, Dieliky, Sikliak, Lúky, Nad Hlbokým, Kapustné záhrady, Vyškovo, Pod Brúskom, Na Dbole, Paškácie, Remník, Prvošné, Bánov háj, Zhora Mikulášikovej, Ťakiarov jarok, Holizne, Selce, Háj, Nagykút, Nad Ráztokami, Pod jarkom, Pod horou, Dolný háj, Nad vinicami, Za dubom, Nad chodník, Ráztoky, Chotár, Vraveň, Zákľuky, Veľká lúka, Rakyta, Galamia, Pavlovica, Kamenná brána, Pod Bovdiškou, Horné vinice, Krivá púť

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 12 z 17

Močiar, Stráčky, Sklady, Pod Vlčiu, Bovdiška, Chrašť, Verešová, Prístavkov vŕšok, Lúky pod záhradami, Gáborka, Strnádka, Poldieliky, Pri brode, Za šibenicou, Laste, Koprovnička, Kostolná, Vrchný hon, Pod Babkou, Močiare, Stužka, Konopiská, Kocheľ, Nad Dráhami, Kremenia, Nad Chlievnym potokom, Polichy, Bukovina, Pod hájom, Pažiť, Malé ortovisko, Chotár, Šárna, Jamky, Jazero, Rovne, Prieložský jarok, Záhumenica, Strieborná, Nad Medokýšom, Za Starou riekou, Iňanec, Bralce, Skaličný vŕšok, Bujasov bok, Hybec, Dráhy, Žabica, Za Kakatkou, Pustatina, Bukovec, Pod hrbom, Zore, Cirkevná, Za vrch, Za vrchom, Siedma tabla, Majerská, Komín, Nad Starými Vinicami

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 13 z 17

Chlievnym potokom, Pod Vinice, Konopnice, Holizné zeme, Rackyne, Pavlova dolinka, Dankovec, Dúbrava, Na Chotári, Volovište, Kozárka, Noviny, Lopaty, hájovňa, Pod Viničkami, Pri Hradskom chodníku, Zadné lúky, Vinice, Nad stodôlkou, Vlčia, Úzke, Hlúšťa, Pod cintorínom, Pri Vrbovke, Biela hlina, Dlhé, Chrastiečka, Za Horné humná, Sedreš, Na kňazovom, Medzi vody, Biaľuška, Dynisko, Nad vinicami, Nad Breziny, Zdola dediny, Páterka, Hlboké, Za humnami, Spodný hon, Horné strminy, Na Močiari, Pustý laz, Ravne, Za Dolinou, Nad Ráztoky, Chabdie, Oskoruža, Stránička, Nad lúčkami, Medzník, Podiely, Dolná hora, Úhrady, Breh, Na vrchu, Chmelinie, Prostredný hon, Za jarok, Ohrada

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 14 z 17

Humná, Moštec, Čierny prieloh, Mlynské polia, Nad cintorínom, Troje hony, Veľký kút, Mezník, Macocha, Halík, Pancierka, Cez púť, Jasenie, Koprovnická hora, Kopane, Ortoveň, Horné lúky, Čierťažný hrb, Dlhé diely, Paškacie, Drienik, Kostolná, Nákle, Vlčia jama, Studnička, Pod vinicami, Rovne, Jama, Cibulisko, Šavlovica, Pracháreň, Stupné, Pod Hrbom, Nad Mezníkom, Háj, Tably, Prostredný vŕšok, Štrkovec, Zhora dediny, Mlyniská, Uranička, Nad Pažítky, Hlinište, Hrb, Petrove dielce, Za cintorínom, Ježovo, Breziny, Pod Chlievnym potokom, Polomka, Dolné lúky, Pri Medokýši, Širiny, Vyškovce, Horné lúky, Pazucha, Lehôtka, Dolné vinice, Záložnice, Pod Tehlou

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 15 z 17

Pod Bralce, Zhora kostola, Dolinský klin, Dlhé zeme, Čerešňovo, Šibenica, Rázsochy, Leštianska dolina, Široké lúky, Tuškov diel, Klokoč, Predné lúky, Bučina, Rovne, Pod Hájiky, Pod Stráňou, Vo vŕškoch, Fialkový háj, Bohušova dolina, Krnáč, Do Vrbovky, Vernica, Pod viničkami, Veľká lúka, Pod kaplnkou, Veľké buky, Vrch hlavy, Pri kríži, Veľká hora, Stolce, Kalvária, Kozí vrch, Šibeničný vršok, Katovka, Dubina, Dúbravka, Chrasťovské pramene, Nad hradskou, Vinice, Hrádok, Spodná Srňajka, Imrovka, Koliesko, Veľká hora, Jelšova jama, Medzi bukmi, Galov laz, Konopniska, Za záhradami, Vrch, Sečedovská hora, Vrch Okov, Žičovská hora, Dubový vrch, Jurajov hon, Štepnica, Patalinča, Stredné hony, Kuppan, Za vrchmi

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 16 z 17

Kalvársky vrch, Kamienka, Dolné lúky, Obecná lúka, Predné hony, Terke, Chlanačka, Pustatina Ráj, Holý vrch, Judin vrch, Cigánsky vrch, Nad mestom, Pod Holým vrchom, Starý vrch, Sklenárka, Lomóc, Vnútorná záhrada, Horné lúky, Vonkajšia záhrada, Krákorov vrch, Pusté, Od klenianskeho chotára, Dolina, Tortuška, Hradské pole, Pod luhom, Vincelova lúka, Plachtínsky vrch, Vrchná Srňajka, Srňajka, Čerťaž, Mankova, Drieňovka, Mrázovka, Klokoč, Bendiak, Mesov kopec, Pod horou, Pavlov hrb, Pánske pole, Strhársky vrch, Starý vrch, Ďurova hora, Stredná tabla, Krtíšok, Rovne, Hora, Stavenô, Gočovské vinice, Polianky, Malé buky, Záhumnice, Močiar, Sušiny, Líšne diery, Baza, Prosiská, Pustý vrch, Pecná stráňa, Mešovka

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 17 z 17

Pod Selčiankou cestou, Šárova dolina, Veselý vŕšok, Očenáška, Ráj, Okrúhly vrch, Rácovák, Mandové kúty, Kačov bok, Piesky, Zákutie, Nárt, Tohajska, Horná dolinka, Čierťaž, Dĺžiny, Balkovica, Zlobov laz, Malý močiar, Nová vinica, Skalnatý bok, Rakytiny, Ploský vrch, Pod Dubovinou, Údol, Jazarce, Dielec, Miklanovo, Perné, Potok, Dolina, Stará vinica, Zhora Zákutia, Viničky, Košik, Driena, Lahoš, Chrastinský jarok, Pavkove záhumnia, Horník

miesto inde

Mikroregión Poiplie (447x), Mikroregión Veľký potok - Ipeľ (425x), Mikroregión Strehovská dolina (424x), Mikroregión Malé Zlievce (169x), Strháre (154x), Príbelce (126x), Dolné Strháre (122x), Dačov Lom (121x), Vinica (115x), Chrťany (112x), Dolná Strehová (110x), Stredné Plachtince (99x), Modrý Kameň (91x), Pravica (89x), Dolné Príbelce (86x), Želovce (85x), Horné Strháre (79x), Horné Príbelce (75x), Dolný Dačov Lom (74x), Sucháň (74x), Brusník (73x), Záhorce (73x), Hrušov (72x), Horná Strehová (70x), Kováčovce (68x), Dolné Plachtince (65x), Širákov (63x), Seľany (62x), Červeňany (62x), Horné Plachtince (61x)
miesto v Mikroregión Poiplie
miesto v Mikroregión Veľký potok - Ipeľ
miesto v Mikroregión Strehovská dolina

Podobné, okres Veľký Krtíš:

2710x turistika, 2571x miesto, 33x orientačný bod, 20x turistické informácie, 17x chranený strom, 17x strom, 14x atrakcia, 13x prístrešok, altánok, 9x poľovnícky posed, 5x studňa, 5x komín, 3x ohnisko, 2x orientačná mapa, 1x miesto na piknik
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Veľký Krtíš

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-velky-krtis.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.