Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Veľký Krtíš » turistika » miesto

Miesto, okres Veľký Krtíš

Miesto v okres Veľký Krtíš

V okres Veľký Krtíš sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 1 z 17

Antolova dolinka, Plieška, Novina, Útlaky, Za vrchnou chrasťou, Horné Príbelce, Zákľuka, Pod záhradami, Záhumnie, Malá kúria, Nad mlynom, Sibéria, Pod Malým vrchom, Balička, Za riekou, Pálikovec, Pri Hradzianskom chotári, Verbeška, Novohradská strana, Kapica, Lúky, Hôrka, Za humnami, Zdola Malej Viesky, Pod dedinou, Tisovník, Za hôrku, Páterka, Pri Močidlách, Hrb, Kapustnice, Horné konopiská, Malý Bretonec, Za žliebkom, Mlyn, Pravička, Kupáň, Zábava, Nedelištske Lazy, Lazy Na Lúkach, Krížnice, Modrý Kameň, Mlyn Dolina, Riečky, Horné Riečky, Záferka, Majerské zeme, Za Katovkou, Staré Vinice, Stolcové záhumnia, Pavkove záhumnie, Bodor, Veľká ráztoka, Konopnice za košiarom, Nad dedinou, Dvor Poloma, Horný mlyn, Nad studničkou, Potok Dolina, Podbartošov

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 2 z 17

Veľké riečky, Podpoloma, Vlasti, Dolné lúky, Simon, Čerťaž, U Trsta, Dolná lúka, Integra, Za ošipárňou, Za záhradami, Táliky, Chmelín, Vinice, Pažiť, Horné štáliky, Medzi priehony, Zajská dolina, Meštrov laz, Štepovie, Na Vinici, Za brestovým dielom, Nad Závadským potokom, Horné záhumnie, Holizeň, Kováčove Lazy, Uličné Lazy, U Ďuriša, Sobôtky, Adamova Štala, Pod hrabie, Ondrušove Lazy, Synčekov vŕšok, Brnište, Záchenských Lazy, Sobôtka, Biela studňa, Sklady, Pätnica, Krnáčove lazy, Rybník, Syrové vrecká, Stráňa, Kapustnisko, Nemcov Salaš, Kiarovská samota, Matiášov vrch, Široký vrch, Lúčky, Nad starým kostolom, U Kolárika, Brezov peň, Križkove Lazy, Malý Kiarov, Lazy, Rárožská pustatina, Čerťažie, Pustasik, Pri kostole, Kapustniská

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 3 z 17

Konopnice, Nad lúčky, Ortovisko, Kopanice, Verestoveň, Kopanica, Pažiť, Nad Pažiťou, Do Čalomijského chotára, Do hradskej, Prostredná Hruština, Do Pažiti koncom, Nad Starým vrchom, Pri Ráztoke, Pod Vrabčím vrchom, Surdícka stráň, Dolná Hrušťina, Do Ráztoky koncom, Pod záhradou, Pri cintoríne, Jasenec, Močkanka, Pod Surdíkom, Urbárska pastva, Hornádka, Kostolná, Dlhé jutrá, Vápenica, Za horou, Nad jamami, Hruštiny, Horné lúky, Šarina, Lukošský kút, Ryžoviská, Pod vinicami, Dolné lúky, Konopiská, Pri Ipli, Dedinské lúky, Kozí vrch, Byčia dolina, Dlhé Ružiny, Starý vrch, Hruštianské lúky, Majerské, Nový vrch, Pod vinicani, Hrúžeľ, Krátke Ružiny, Nové vinice, Veľký kút, Hradište, Budská lúka, Hľadno, Cez mláku, Pri Kríži, Pri pivniciach, Studnička, Pažit

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 4 z 17

Pustatina, Hrudeľ, Dľžiny, Červenáčka, Jamy, Pri Háliku, Ortovisko, Vinice, Cvrkavka, Pod zemami, Mláka, Ráztoka, Ožina, Pri hruške, Kostolný vidovec, Ortoviská, Prevráteniny, Kutina, Borovčie, Kúria, Hruština, Jarčaniská, Medvedia studňa, Hruštinské lúky, Brehy, Mláka, Šťavica, Pri Kamennom kríži, Vidovec, Býčia studňa, Cerovec, Železníky, Kobolica, Hradziansko, V kúte, piesok, Klátna, Chríb, Hradzianske vinice, Drieňov, Nad studňou, Veľká tabla, Pohanský vrch, Ostrý vrch, Mlynský járok, Nemeš, Stredné lazy, Močiar, Biele zeme, Hadigaš, Dlhý vidovec, Nemes, Veľká Raveň, Studená stráň, Dolničianské lazy, Šútrik, Miškovka, Pod skalou, Čurkotka, Dlhé rovne

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 5 z 17

Nad kostolom, Piesok, Ďaleký výhľad, Barošky, Roveň, Vartiečka, Kutička, Prostredná, Silanky, Stráň, Kozia stráň, Veľké rovne, Pod Riglom, Kováčovský vrch, Hrebenačka, Pod Sibériou, Dolmičiacke lazy, Surdok, Jazerné lúky, Prchavice, Biely vrch, Cerina, Za novou cestou, Široké prielohy, Bendovské lúky, Pod tehelňou, Vápenice, Kozia roľa, Horný tormáš, Vysoká skala, Drieňovka, Svah okrúhlého stromu, Dolný tormáš, Dolné lúky, Horné Lazy, Háje, Dolná vrbina, Pod závoz, Dolina, Dievčenský úhor, Manková, Medzi jarky, Úboč, Súdenina, Čihadlo, Veľkodáľovský les, Veľkodáľovský pustý les, Brďo, Farkaška, Zabitvo, Obľahel, Za mlyniskom, Jankova lúčka, Raveň, Vrchné lúky, Medzi Patance, Široké Dráhy, Curmanka, Pod hájom, Slopy

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 6 z 17

Čikman, Za Krtíšskym potokom, Nad krížom, Hlavy, Dolná Manková, Španiel laz, Pod Bukovinkou, Pod Martinským vrchom, Valkovo, Kucak, Hnojový vrch, Kochlačka, Na Dúbravky, Na vrchu, Čerťaž, Galovky, Soví svah, Gajdoška, Spodný prieloh, Hrania strana, Kraje, Haneska, Michalkovička, Muránik, Lištica, Jankovský vrch, Rigel, Valachovka, Bukovinka, Nad Haneskou, Jakušov kút, Húšťava drozdov, Nad Pálikovec, Sádky, Obeckovský vrch, Kukučka, Široký prieloh, Líščie jamy, Dvilina, Vrchy, Potuchová dolina, Nad studňou, Bendov laz, Starý háj, Horná vrbina, Panská z hrada, Hrobľa, Nad jarky, Studený vŕšok, Pod Hrádkami, Veľká tabla, Kratiny, Brody, Kamenná baňa, Ostrý vrch, Španiel, Močiarik, Panská lúka, Pod Surdokom, Čerťazka

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 7 z 17

Nad vinicami, Za dolinky, Jazarcia, Nad Voľavou, Za mostom, Jobáďov, Staré vinice, Prachárňa, Ľuboreč, Boky, Viničky, Dielec, Za priehonom, Brezinky, Úzke dráhy, Hlavy, Dolné lúky, Prielohy, Vlčia jama, Kňazovské, Kopanice, Mláchy, Hlboké, Jamy, Uhrinov vŕšok, Roveň, Mlynský járok, Záhumnie, Hôrka, Dieliky, Mačíňa, Jablonie, Horné prielohy, Močiar, Cerina, Háj, Hrádok, Lúky pod záhradami, Záhumia, Ploštiny, Nad závoz, Nad Pánskou z hradou, Brezie, Nad Bartóčkou, Kolčovanina, Nivy, Za Horný háj, Borovkáš, Kopanička, Chrasť, Hore koncom, Klinovačky, U tŕnia, Rovášov vŕšok, Nad Bukovcom, Nad parkom, Nad brezinky, Záskalie, Zákrovie, Čachovo

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 8 z 17

Nad záhradami, Ohrad, Nad Hrádkami, Do ravien koncom, Pustatina, Nad Bukovcom, Kratiny, Tehlovňa, U brestia, Horný Bukovec, Zrúbanina, Dolné lúky, Pod Ľuboriečskou cestou, Nad Dankovcom, Kapustnice, Hrb, Hrb, Kozí hrb, Bukovská dolina, Dobošová, U chotára, Borokváš, Pod vinicami, Nad Jamou, Pod dielec, Lazy, Háj, Chotár, Lástok, Borovkáš, Veľké lúky, Dlhé zeme, Nad Mlynským jarkom, Pod Stráničkou, Šánce, Bravčie, Dolné zeme, Janov laz, Beľava, Bešeňov, Za horným hájom, Za dolným hájom, Bukovec, Široké, Kostolná, Za humná, Medzi potokmi, Sucháňska dolina, Pri hati, Pod závoz, Kapustnice, Michalka, Hrabia, Pod lipinou, Bujasová, Nad chyžou, Rúbanka, Návozy, Kúria, Dolné rovne

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 9 z 17

Rákytie, Potok, Ladikovo, Diniská, Dolné Škriavniky, Za Kozí hrb, Skalná baňa, Pri Sucháňskom mlyne, Vrch Brezinka, Pod skalinou, Dielničky, Háj, Trávne lúky, Pod Hrbom, Smrdiatá, Dolina, Ročkárova hora, Nad lúky, Do Voľavy, Dúbrava, Na jame, Za orechom, Žobrák, Veľká hora, Spodné prielohy, Vráta, Kňahník, Hrušťovec, Bresťovec, Nad Búroskovom, Močidlá, Dráhy, Pod brody, Kraje, Laste, Nad Pravičkou, Dolné prielohy, Horný háj, Starý háj, Syrava, Žobrácka dolina, Brestová dolina, Kopanice, Pod Chrasťou, Dlhé diely, Horné zeme, Na Doline, Zdola Jazovčia, Kalovníky, Osičia, Do Čergu, K Vátovciam, Mačia stráň, Kostolný Ortvan, Lukačíkovo, Hŕbok, Na Tri jarky, Nad lúčnym mlynom, Na Topoli, Nad potokom

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 10 z 17

Voľava, Pod Starý háj, Dlhé Diely, Noviny, Bučina, Pažite, Šariny, Sklady, Rúnik, Čonkabuk, Pri mlyne, Ohrady, Nad mlynom, Tále, Vlčia jama, Plesá, Dedinská hora, Mačudovci, Nad vinicami, Jažovčia, Kakatka, Za vrch, Medzi vody, Chlievnym potokom, Pri brode, Stužka, Čierny prieloh, Úzke, Rovne, Močiar, Predné hony, Mozdrička, Nad Chlievnym potokom, Biela hlina, Polichy, Červený vŕšok, Konopnice, Nad Hlbokým, Uhliská, Vyhorenina, Prvošné, Ráztoky, Za Dolné humná, Prístavkov vŕšok, Horné vinice, Horné strminy, Dolný háj, Šárna, Za šibenicou, Cigánsky vrch, Siedma tabla, Pod Rakytou, Pod Čotou, Rackyne, Pod Brúskom, Prieložský jarok, Komín, Pod jarok, Kocheľ, Za vrchom

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 11 z 17

Záhumenica, Skalina, Mlynský jarok, Troje hony, Poldieliky, Kozárka, Humná, Na Dbole, Lopaty, Za Horné humná, Cirkevná, Za hájom, Močiare, Kremenia, Kapasz puszta, Sedreš, Nad lúčkami, Nad Chrasťou, Pod Dubím, Vraveň, Veľká lúka, Biaľuška, Vrch Okov, Šiašov vŕšok, Nad Dráhami, Pustatina Ráj, Hlavy, Noviny, Vrchné záhumnie, Chabdie, Pod jarkom, Klinčok, Pod hájom, Pod Vinice, Pancierka, Kuppan, Paškácie, Od klenianskeho chotára, Nad Ráztoky, Jasenie, Páterka, Nad Ráztokami, Lomóc, Holizné zeme, Úhrady, Šarkanka, Medzi bukmi, Patalinča, Nad dolinkami, Prieložský vrch, Majerská, Terke, Ohrada, Pažiť, Za jarok, Kostolná, Nad pustatinou, Vlčia, Strminy, Oskoruža

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 12 z 17

Za Starou riekou, Zdola dediny, Chrastiečka, Rakyta, Ivanka, Pod Bovdiškou, Bovdiška, Pri Hradskom chodníku, Vinice, Úzke lúky, Nad stodôlkou, Gáborka, Nad cintorínom, Pod Babkou, Hlúšťa, Za potokom, Bukovec, Koprovnická hora, Za záhradami, Vankova dolina, Dúbravka, Stráčky, Do Žihľavského chodníka, Cez púť, Vrch, Kopane, Bralce, Jurajov hon, Podiely, Dolný Bukovec, Strieborná, Konopniska, Konopiská, Nad hradskou, Za humnami, Pustý laz, Sikliak, Remník, Dráhy, Hlboké, Holizne, Dankovec, Za Bielou hlinou, Pažítky, Nad Starými Vinicami, Stránička, Pod Vlčiu, Žabica, Na Chotári, Jamky, Pod horou, Verešová, Pavlovica, Čierťažný hrb, Za Dolinou, Selce, Za Kakatkou, Pod hloh, Kokava, Širiny

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 13 z 17

Bujasov bok, Pecná stráň, Chrasťovské pramene, Stredné hony, Dúbrava, Pereš, Ťakiarov jarok, Nové Vinice, Nad mlyn, Líšky, Na vrchu, Nad Breziny, Zhora Mikulášikovej, Pri Vrbovke, Pustatina, Krivá púť, Skaličný vŕšok, Húštie, Kropáčka, Pod hradskou, Mezník, Nad chodník, Vnútorná záhrada, Sklady, Nad Medokýšom, Ravne, Bencova jama, Vonkajšia záhrada, Dielnice, Zákľuky, Chotár, Pod Bieľučkým potokom, Bánov háj, Moštec, Gelendov laz, Háj, Iňanec, Suchý drieň, Uranička, Pod Hájiky, Bukovina, Lúky, Vrchný hon, Jama, Pod Chlievnym potokom, Macocha, Chotár, Kratina, Klokoč, Galamia, Klokoč, Ortoveň, Frčkovo, Drahoňovo, Hrb, Nad Mezníkom, Pod Tehlou, Široké lúky, Malé ortovisko, Prostredný vŕšok

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 14 z 17

Vyškovce, Kamenná brána, Bučina, Hybec, Dynisko, Háj, Nad Kapustniskami, Dieliky, Zhora kostola, Rovne, Jastrák, Dolné vinice, Pavlova dolinka, Záložnice, Na Močiari, Rázsochy, Polomka, Rácovák, Galamijská pastva, Preľač, Do Vrbovky, Nad vinicami, Chrašť, Medzník, Okrúhly vrch, Staré vinice, Pod hrbom, Horné lúky, Dlhé zeme, Za cintorínom, Zadné lúky, Tuškov diel, Pazucha, Dlhé, Na kňazovom, Cibulisko, Telek, Mlyniská, Pri Medokýši, Spodný hon, Nivy, Za dubom, Zore, Vincalova lúka, Úboč, Strnádka, Pod cintorínom, Volovište, Pod Škepovím, Husia pastva, Fialkový háj, Kapustné záhrady, Nagykút, Horné lúky, Chmelinie, Zhora dediny, Prostredný hon, Paškacie, Halík, Pod Stráňou

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 15 z 17

Mlynské polia, Koprovnička, Jazero, Ráj, Pod Bralce, Dolná hora, Breh, Vyškovo, Pod Viničkami, Drienik, Kostolná, hájovňa, Pod viničkami, Hlinište, Veľký kút, Pracháreň, Nad Pažítky, Šavlovica, Laste, Kamienka, Nad mestom, Veľká lúka, Veľká hora, Sklenárka, Horné lúky, Breziny, Katovka, Gočovské vinice, Dubina, Ďurova hora, Štepnica, Judin vrch, Kalvársky vrch, Pod Hrbom, Vinice, Kostolná, Krnáč, Jelšova jama, Holý vrch, Šibeničný vršok, Chlanačka, Nad hradskou, Srňajka, Kalvária, Stredná tabla, Bendiak, Hradské pole, Širiny, Imrovka, Pod vinicami, Studnička, Dolné lúky, Predné lúky, Prosiská, Kozí vrch, Dolinský klin, Rovne, Hora, Dolina, Veľká hora

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 16 z 17

Starý vrch, Stolce, Nákle, Mešovka, Pod Holým vrchom, Pusté, Dlhé diely, Vo vŕškoch, Stupné, Koliesko, Dolné lúky, Za vrchmi, Žičovská hora, Pod kaplnkou, Tortuška, Ježovo, Vernica, Hrádok, Čerešňovo, Krákorov vrch, Štrkovec, Dubový vrch, Obecná lúka, Bohušova dolina, Pod horou, Šibenica, Veľké buky, Čerťaž, Sušiny, Tably, Sečedovská hora, Rovne, Spodná Srňajka, Vrch hlavy, Lehôtka, Petrove dielce, Pri kríži, Piesky, Záhumnice, Galov laz, Vrchná Srňajka, Veselý vŕšok, Plachtínsky vrch, Leštianska dolina, Vlčia jama, Malé buky, Mútnice, Pod Selčiankou cestou, Pustý vrch, Šárova dolina, Krtíšok, Stavenô, Mankova, Vincelova lúka, Mesov kopec, Pavlov hrb, Rovne, Líšne diery, Pecná stráňa, Pánske pole

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 17 z 17

Pod luhom, Očenáška, Baza, Kačov bok, Kalmárovská, Mandové kúty, Močiar, Strhársky vrch, Polianky, Mrázovka, Drieňovka, Krašorie, Dolné lúky, Osikovo hrdlo, Potok, Viničky, Hroblička, Miklanovo, Nad mlynom, Konopnice na Paluchu, Zdola Valovo, Vlčí vrch, Pod Kačaňou, Na Hrabia, Nad Jakubkovou, Dielec, Nad Chrapovou, Kačaňa, Do Koryčišťa, Pod Petian chodníkom, Gaštanov sad, Šalovica, Beňova stránička, Chrapová, Pavkove záhumnia, Danišová, Za brezie, Za Dolným Žiarom, Tomanovo, Klinčoky

miesto inde

Mikroregión Poiplie (447x), Mikroregión Veľký potok - Ipeľ (425x), Mikroregión Strehovská dolina (424x), Mikroregión Malé Zlievce (169x), Strháre (154x), Príbelce (126x), Dolné Strháre (122x), Dačov Lom (121x), Vinica (115x), Chrťany (112x), Dolná Strehová (110x), Stredné Plachtince (99x), Modrý Kameň (91x), Pravica (89x), Dolné Príbelce (86x), Želovce (85x), Horné Strháre (79x), Horné Príbelce (75x), Dolný Dačov Lom (74x), Sucháň (74x), Brusník (73x), Záhorce (73x), Hrušov (72x), Horná Strehová (70x), Kováčovce (68x), Dolné Plachtince (65x), Širákov (63x), Seľany (62x), Červeňany (62x), Horné Plachtince (61x)
miesto v Mikroregión Poiplie
miesto v Mikroregión Veľký potok - Ipeľ
miesto v Mikroregión Strehovská dolina

Podobné, okres Veľký Krtíš:

2710x turistika, 2571x miesto, 33x orientačný bod, 20x turistické informácie, 17x chranený strom, 17x strom, 14x atrakcia, 13x prístrešok, altánok, 9x poľovnícky posed, 5x studňa, 5x komín, 3x ohnisko, 2x orientačná mapa, 1x miesto na piknik
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Veľký Krtíš

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-velky-krtis.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.