Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Veľký Krtíš » turistika » miesto

Miesto, okres Veľký Krtíš

Miesto v okres Veľký Krtíš

V okres Veľký Krtíš sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 1 z 17

Plieška, Pod záhradami, Antolova dolinka, Malá kúria, Novina, Za vrchnou chrasťou, Útlaky, Nad mlynom, Sibéria, Pod Malým vrchom, Zákľuka, Horné Príbelce, Záhumnie, Balička, Za riekou, Pálikovec, Pri Hradzianskom chotári, Novohradská strana, Kapica, Verbeška, Lúky, Pod dedinou, Hôrka, Páterka, Zdola Malej Viesky, Za hôrku, Za humnami, Tisovník, Pri Močidlách, Kapustnice, Hrb, Horné konopiská, Malý Bretonec, Nedelištske Lazy, Pravička, Mlyn, Za žliebkom, Lazy Na Lúkach, Zábava, Kupáň, Krížnice, Modrý Kameň, Mlyn Dolina, Riečky, Záferka, Horné Riečky, Majerské zeme, Za Katovkou, Staré Vinice, Stolcové záhumnia, Bodor, Pavkove záhumnie, Konopnice za košiarom, Veľká ráztoka, Podbartošov, Dolné lúky, U Trsta, Veľké riečky, Nad studničkou, Dvor Poloma

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 2 z 17

Nad dedinou, Potok Dolina, Čerťaž, Simon, Vlasti, Horný mlyn, Podpoloma, Integra, Dolná lúka, Za ošipárňou, Táliky, Chmelín, Za záhradami, Horné štáliky, Medzi priehony, Pažiť, Zajská dolina, Vinice, Meštrov laz, Holizeň, Stráňa, Pätnica, Sobôtka, Brnište, Za brestovým dielom, Uličné Lazy, Horné záhumnie, Pod hrabie, Nad Závadským potokom, U Ďuriša, Ondrušove Lazy, Sklady, Syrové vrecká, Záchenských Lazy, Sobôtky, Adamova Štala, Synčekov vŕšok, Rybník, Kováčove Lazy, Krnáčove lazy, Biela studňa, Štepovie, Na Vinici, Malý Kiarov, Brezov peň, Lúčky, Široký vrch, Matiášov vrch, Lazy, Kiarovská samota, U Kolárika, Čerťažie, Križkove Lazy, Nad starým kostolom, Kapustnisko, Nemcov Salaš, Rárožská pustatina, Pustasik, Nad lúčky, Ortovisko

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 3 z 17

Pri kostole, Kopanice, Konopnice, Kapustniská, Kopanica, Verestoveň, Pažiť, Nad Pažiťou, Do Čalomijského chotára, Do hradskej, Prostredná Hruština, Do Pažiti koncom, Nad Starým vrchom, Pri Ráztoke, Pod Vrabčím vrchom, Pod záhradou, Dolná Hrušťina, Surdícka stráň, Do Ráztoky koncom, Pri cintoríne, Jasenec, Vápenica, Kostolná, Pod Surdíkom, Urbárska pastva, Hornádka, Dlhé jutrá, Močkanka, Za horou, Nad jamami, Hruštiny, Šarina, Pod vinicami, Konopiská, Lukošský kút, Horné lúky, Dolné lúky, Pri Ipli, Ryžoviská, Starý vrch, Dedinské lúky, Byčia dolina, Dlhé Ružiny, Kozí vrch, Hruštianské lúky, Pod vinicani, Hrúžeľ, Nový vrch, Majerské, Hradište, Nové vinice, Krátke Ružiny, Veľký kút, Cez mláku, Budská lúka, Hľadno, Dľžiny, Pažit, Pri pivniciach, Pustatina

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 4 z 17

Pri Kríži, Studnička, Hrudeľ, Jamy, Ortovisko, Červenáčka, Pri Háliku, Cvrkavka, Vinice, Pod zemami, Mláka, Ráztoka, Jarčaniská, Hruštinské lúky, Šťavica, Prevráteniny, Železníky, Ortoviská, Hruština, Kúria, Vidovec, Býčia studňa, Borovčie, Kostolný vidovec, Ožina, Kutina, Pri Kamennom kríži, Mláka, Pri hruške, Cerovec, Medvedia studňa, Brehy, Hradzianske vinice, Nemes, Veľká tabla, Silanky, Dlhý vidovec, Ostrý vrch, Pod skalou, Ďaleký výhľad, Studená stráň, Kozia stráň, Stráň, Drieňov, Dolničianské lazy, Vartiečka, Barošky, V kúte, Prostredná, Nad kostolom, Roveň, Mlynský járok, Čurkotka, Veľká Raveň, Dlhé rovne, Hadigaš, Miškovka, Nad studňou, Chríb, Veľké rovne

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 5 z 17

Močiar, Biele zeme, Pohanský vrch, piesok, Hradziansko, Kutička, Kobolica, Piesok, Šútrik, Klátna, Nemeš, Stredné lazy, Čihadlo, Cerina, Manková, Pod Riglom, Háje, Jazerné lúky, Úboč, Dolná vrbina, Pod tehelňou, Prchavice, Veľkodáľovský pustý les, Dolný tormáš, Dievčenský úhor, Dolné lúky, Súdenina, Kozia roľa, Vysoká skala, Široké prielohy, Bendovské lúky, Drieňovka, Veľkodáľovský les, Hrebenačka, Vápenice, Pod závoz, Horný tormáš, Kováčovský vrch, Surdok, Svah okrúhlého stromu, Biely vrch, Pod Sibériou, Horné Lazy, Dolmičiacke lazy, Medzi jarky, Za novou cestou, Dolina, Kraje, Nad Haneskou, Valachovka, Brďo, Studený vŕšok, Bukovinka, Španiel, Spodný prieloh, Raveň, Obľahel, Na vrchu, Široké Dráhy, Galovky

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 6 z 17

Panská lúka, Horná vrbina, Kucak, Starý háj, Curmanka, Lištica, Močiarik, Jankovský vrch, Jankova lúčka, Kratiny, Pod Surdokom, Panská z hrada, Rigel, Španiel laz, Pod Hrádkami, Potuchová dolina, Dolná Manková, Valkovo, Haneska, Pod Bukovinkou, Soví svah, Nad Pálikovec, Hnojový vrch, Zabitvo, Za Krtíšskym potokom, Húšťava drozdov, Široký prieloh, Hrania strana, Kochlačka, Bendov laz, Brody, Kamenná baňa, Čerťazka, Michalkovička, Jakušov kút, Veľká tabla, Nad vinicami, Líščie jamy, Čikman, Muránik, Nad krížom, Kukučka, Pod hájom, Hlavy, Hrobľa, Ostrý vrch, Pod Martinským vrchom, Čerťaž, Dvilina, Nad studňou, Za mlyniskom, Na Dúbravky, Farkaška, Vrchné lúky, Gajdoška, Slopy, Medzi Patance, Vrchy, Sádky, Nad jarky

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 7 z 17

Obeckovský vrch, Janov laz, Pod dielec, Hrušťovec, Nad mlynom, Dolné lúky, Za dolinky, Brezinky, Syrava, Jablonie, Kozí hrb, Kostolná, Kapustnice, Dolné prielohy, Kúria, Tehlovňa, Nad Pravičkou, Záskalie, Nad Dankovcom, Mačudovci, Pod lipinou, Do Voľavy, Kraje, Ročkárova hora, Rúnik, Bravčie, Kapustnice, Voľava, Osičia, Noviny, Záhumia, Rovášov vŕšok, Nad Jamou, Ohrad, Vrch Brezinka, Za Horný háj, Viničky, Roveň, Za mostom, Potok, Nad Bartóčkou, Vráta, Dlhé zeme, Háj, Kostolný Ortvan, Do Čergu, Za orechom, Bukovec, Horný háj, Za priehonom, Nad brezinky, Vlčia jama, Dielničky, Dlhé diely, Spodné prielohy, Borovkáš, Hlboké, Hrb, Šánce, Bujasová

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 8 z 17

Vlčia jama, Za horným hájom, U chotára, Dolné lúky, Pod skalinou, Cerina, Pod závoz, Pažite, Michalka, Nad závoz, Hrb, Hôrka, Beľava, Horný Bukovec, Nad potokom, Diniská, Kakatka, Borokváš, Horné zeme, Lukačíkovo, Brezie, Háj, Chotár, Pod Ľuboriečskou cestou, Háj, Kalovníky, Žobrák, Veľké lúky, Močiar, Močidlá, Kňazovské, Dedinská hora, Pod vinicami, Široké, Lúky pod záhradami, Prielohy, Medzi potokmi, Za dolným hájom, Pod Starý háj, K Vátovciam, Nad záhradami, Prachárňa, Za Kozí hrb, Nad chyžou, Dobošová, Ohrady, Borovkáš, Do ravien koncom, Jobáďov, Chrasť, Hore koncom, Ladikovo, Boky, Dráhy, Dolné zeme, Dieliky, Žobrácka dolina, Mačia stráň, Mlynský járok, Plesá

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 9 z 17

Kopanička, Rúbanka, Šariny, Trávne lúky, Na jame, Dielec, Klinovačky, Tále, Bukovská dolina, Brestová dolina, Nad Bukovcom, Hrabia, Za humná, Skalná baňa, Nad vinicami, Horné prielohy, Staré vinice, Na Tri jarky, Smrdiatá, Hŕbok, Lástok, Rákytie, Pod Chrasťou, Jazarcia, Na Doline, Bresťovec, Dolné rovne, Kopanice, Hlavy, Ľuboreč, Veľká hora, Jažovčia, Čachovo, Záhumnie, Bešeňov, Nad lúky, Zrúbanina, Kopanice, Nad Bukovcom, Nivy, Na Topoli, Pri mlyne, Úzke dráhy, Uhrinov vŕšok, Kratiny, Pod brody, Nad Pánskou z hradou, Návozy, Nad Voľavou, Dolina, Čonkabuk, Nad Búroskovom, Bučina, Pod Hrbom, Dlhé Diely, Nad Mlynským jarkom, Starý háj, Sucháňska dolina, U brestia, Pustatina

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 10 z 17

Jamy, Hrádok, Nad Hrádkami, Nad lúčnym mlynom, Mačíňa, Pod Stráničkou, U tŕnia, Lazy, Zdola Jazovčia, Kolčovanina, Mláchy, Dolné Škriavniky, Zákrovie, Pri hati, Dúbrava, Sklady, Laste, Kňahník, Nad parkom, Ploštiny, Pri Sucháňskom mlyne, Kokava, Nad hradskou, Kapasz puszta, Nad stodôlkou, Záhumenica, Remník, Noviny, Kropáčka, Za vrchom, Šiašov vŕšok, Pri Vrbovke, Pod horou, Rakyta, Sedreš, Bujasov bok, Pod Dubím, Pažítky, Žabica, Pod Brúskom, Chrastiečka, Nad Dráhami, Nad lúčkami, Vrch, Nad dolinkami, Mezník, Patalinča, Na Dbole, Do Žihľavského chodníka, Vrchné záhumnie, Za Dolinou, Pod Bovdiškou, Prvošné, Dúbrava, Širiny, Pod Rakytou, Pustatina Ráj, Nad Chlievnym potokom, Kuppan, Selce

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 11 z 17

Cez púť, Horné vinice, Močiare, Pod Babkou, Čierny prieloh, Sklady, Za hájom, Humná, Pod Vinice, Mozdrička, Hlboké, Horné strminy, Prístavkov vŕšok, Na Chotári, Dúbravka, Nad Ráztokami, Dolný háj, Bovdiška, Rackyne, Bencova jama, Majerská, Kremenia, Pecná stráň, Koprovnická hora, Cirkevná, Pustý laz, Konopnice, Vlčia, Klinčok, Pod Čotou, Stredné hony, Kocheľ, Od klenianskeho chotára, Veľká lúka, Krivá púť, Nové Vinice, Chlievnym potokom, Vonkajšia záhrada, Chabdie, Úzke lúky, Pažiť, Chotár, Prieložský jarok, Ťakiarov jarok, Bukovec, Za Kakatkou, Nad Ráztoky, Húštie, Červený vŕšok, Hlavy, Pod hájom, Močiar, Za potokom, Vinice, Lopaty, Oskoruža, Stužka, Kozárka, Čierťažný hrb, Dolný Bukovec

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 12 z 17

Strminy, Hlúšťa, Zhora Mikulášikovej, Pod hloh, Pereš, Pod jarkom, Bralce, Zákľuky, Skaličný vŕšok, Za záhradami, Za Horné humná, Nad mlyn, Skalina, Zdola dediny, Jasenie, Vrch Okov, Pavlovica, Úhrady, Ráztoky, Nad Breziny, Na vrchu, Šarkanka, Paškácie, Komín, Gáborka, Úzke, Pod Bieľučkým potokom, Bánov háj, Šárna, Líšky, Cigánsky vrch, Pri brode, Za jarok, Za Starou riekou, Rovne, Jurajov hon, Nad Hlbokým, Páterka, Pod Vlčiu, Ivanka, Vankova dolina, Biaľuška, Pod jarok, Polichy, Kostolná, Nad cintorínom, Medzi vody, Troje hony, Lomóc, Konopiská, Sikliak, Pustatina, Medzi bukmi, Nad chodník, Konopniska, Nad Starými Vinicami, Verešová, Holizne, Nad Chrasťou, Vyhorenina

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 13 z 17

Pod hradskou, Za šibenicou, Za Dolné humná, Vnútorná záhrada, Nad Medokýšom, Strieborná, Predné hony, Stránička, Biela hlina, Mlynský jarok, Nad pustatinou, Dielnice, Pancierka, Za vrch, Siedma tabla, Podiely, Uhliská, Holizné zeme, Stráčky, Za humnami, Pri Hradskom chodníku, Vraveň, Dankovec, Kopane, Za Bielou hlinou, Jamky, Chrasťovské pramene, Poldieliky, Prieložský vrch, Ohrada, Dráhy, Ravne, Terke, Jama, Vrchný hon, Staré vinice, Úboč, Telek, Lúky, Zhora dediny, Bukovina, Moštec, Galamia, Drienik, Kapustné záhrady, Za dubom, Nad vinicami, Chrašť, Halík, Nagykút, Horné lúky, Hybec, Dynisko, Medzník, Háj, Gelendov laz, Husia pastva, Preľač, Nad Mezníkom, Hrb

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 14 z 17

Chotár, Jazero, Mlyniská, Pod Chlievnym potokom, Kratina, Veľký kút, Okrúhly vrch, Na kňazovom, Klokoč, Dolné vinice, Kamenná brána, Zadné lúky, Zhora kostola, Paškacie, Vyškovo, Galamijská pastva, Za cintorínom, Ortoveň, Chmelinie, Na Močiari, Strnádka, Prostredný hon, Uranička, Háj, Spodný hon, Rázsochy, Pod Škepovím, Dieliky, Malé ortovisko, Fialkový háj, Macocha, Pazucha, Široké lúky, Polomka, Dlhé, Jastrák, Kostolná, Suchý drieň, Horné lúky, Frčkovo, Pod Bralce, Pod Tehlou, Pod Viničkami, Laste, Záložnice, Breh, Pod Hájiky, Dolná hora, Pavlova dolinka, Nad Kapustniskami, Prostredný vŕšok, Zore, Hlinište, Nivy, Rácovák, Pri Medokýši, Tuškov diel, Drahoňovo, Mlynské polia, Pod hrbom

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 15 z 17

hájovňa, Pod cintorínom, Rovne, Bučina, Ráj, Pod viničkami, Pracháreň, Dlhé zeme, Cibulisko, Šavlovica, Klokoč, Volovište, Do Vrbovky, Vyškovce, Pod Stráňou, Koprovnička, Vincalova lúka, Iňanec, Nad Pažítky, Dolné lúky, Veľká lúka, Vinice, Kalvária, Stredná tabla, Starý vrch, Dolina, Rovne, Judin vrch, Pri kríži, Záhumnice, Piesky, Bendiak, Nad mestom, Dubový vrch, Pod kaplnkou, Mešovka, Žičovská hora, Prosiská, Dolné lúky, Kalvársky vrch, Predné lúky, Pod vinicami, Šibenica, Dubina, Pod horou, Ďurova hora, Nad hradskou, Pusté, Srňajka, Štepnica, Stolce, Kozí vrch, Štrkovec, Sušiny, Čerešňovo, Hrádok, Šibeničný vršok, Krnáč, Sečedovská hora, Gočovské vinice

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 16 z 17

Tably, Chlanačka, Kostolná, Vrchná Srňajka, Za vrchmi, Vrch hlavy, Spodná Srňajka, Imrovka, Koliesko, Holý vrch, Vernica, Ježovo, Jelšova jama, Hradské pole, Leštianska dolina, Studnička, Pod Hrbom, Lehôtka, Petrove dielce, Širiny, Rovne, Veľká hora, Plachtínsky vrch, Veľké buky, Horné lúky, Breziny, Nákle, Sklenárka, Vo vŕškoch, Katovka, Dlhé diely, Krákorov vrch, Galov laz, Stupné, Dolinský klin, Obecná lúka, Hora, Kamienka, Vlčia jama, Veľká hora, Pod Holým vrchom, Veselý vŕšok, Bohušova dolina, Tortuška, Čerťaž, Pánske pole, Pavlov hrb, Šárova dolina, Rovne, Močiar, Malé buky, Polianky, Strhársky vrch, Mandové kúty, Líšne diery, Krtíšok, Mrázovka, Mankova, Očenáška, Mesov kopec

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 17 z 17

Mútnice, Kačov bok, Pod Selčiankou cestou, Baza, Vincelova lúka, Drieňovka, Pod luhom, Pustý vrch, Kalmárovská, Pecná stráňa, Stavenô, Do vršku, Strehovica, Ošičie, Dúbrava, Dolné lúky, Nemcová, Korpáš, Údol, Hroblička, Medzi potôčky, Miklanovo, Kopaničky, Potok, Dielec, Viničky, Na Brezovskom chodníku, Danišová, Pod Členkovicou, Jazarce, Krivý diel, Rúbanica, Nad Močidlami, Do Koryčišťa, Zhora Valovo, Na Žiari, Škodina, Beňova stránička, Táliky, Za Horným Žiarom

miesto inde

Mikroregión Poiplie (447x), Mikroregión Veľký potok - Ipeľ (425x), Mikroregión Strehovská dolina (424x), Mikroregión Malé Zlievce (169x), Strháre (154x), Príbelce (126x), Dolné Strháre (122x), Dačov Lom (121x), Vinica (115x), Chrťany (112x), Dolná Strehová (110x), Stredné Plachtince (99x), Modrý Kameň (91x), Pravica (89x), Dolné Príbelce (86x), Želovce (85x), Horné Strháre (79x), Horné Príbelce (75x), Dolný Dačov Lom (74x), Sucháň (74x), Brusník (73x), Záhorce (73x), Hrušov (72x), Horná Strehová (70x), Kováčovce (68x), Dolné Plachtince (65x), Širákov (63x), Seľany (62x), Červeňany (62x), Horné Plachtince (61x)
miesto v Mikroregión Poiplie
miesto v Mikroregión Veľký potok - Ipeľ
miesto v Mikroregión Strehovská dolina

Podobné, okres Veľký Krtíš:

2708x turistika, 2571x miesto, 33x orientačný bod, 20x turistické informácie, 17x chranený strom, 17x strom, 14x atrakcia, 13x prístrešok, altánok, 7x poľovnícky posed, 5x studňa, 5x komín, 3x ohnisko, 2x orientačná mapa, 1x miesto na piknik
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Veľký Krtíš

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-velky-krtis.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.