Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Veľký Krtíš » turistika » miesto

Miesto, okres Veľký Krtíš

Miesto v okres Veľký Krtíš

V okres Veľký Krtíš sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 1 z 17

Novina, Antolova dolinka, Útlaky, Pod záhradami, Horné Príbelce, Malá kúria, Plieška, Za vrchnou chrasťou, Nad mlynom, Sibéria, Pod Malým vrchom, Balička, Za riekou, Záhumnie, Zákľuka, Pálikovec, Pri Hradzianskom chotári, Verbeška, Kapica, Lúky, Novohradská strana, Hôrka, Pod dedinou, Za hôrku, Kapustnice, Horné konopiská, Hrb, Za žliebkom, Malý Bretonec, Kupáň, Krížnice, Lazy Na Lúkach, Nedelištske Lazy, Modrý Kameň, Mlyn Dolina, Stolcové záhumnia, Staré Vinice, Pavkove záhumnie, Bodor, Veľká ráztoka, Konopnice za košiarom, Simon, U Trsta, Podbartošov, Dvor Poloma, Veľké riečky, Nad dedinou, Podpoloma, Potok Dolina, Horný mlyn, Nad studničkou, Vlasti, Dolné lúky, Čerťaž, Integra, Dolná lúka, Chmelín, Za záhradami, Zajská dolina, Meštrov laz

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 2 z 17

Vinice, Medzi priehony, Horné štáliky, Sobôtky, U Ďuriša, Adamova Štala, Rybník, Synčekov vŕšok, Nad Závadským potokom, Za brestovým dielom, Sklady, Holizeň, Kováčove Lazy, Krnáčove lazy, Ondrušove Lazy, Na Vinici, Záchenských Lazy, Pod hrabie, Uličné Lazy, Sobôtka, Stráňa, Štepovie, Syrové vrecká, Brnište, Kiarovská samota, Lúčky, Rárožská pustatina, Široký vrch, Lazy, Križkove Lazy, Matiášov vrch, Čerťažie, Brezov peň, U Kolárika, Nad starým kostolom, Malý Kiarov, Za humnami, Nemcov Salaš, Kopanice, Konopnice, Kapustniská, Ortovisko, Pri kostole, Záferka, Nad lúčky, Verestoveň, Kopanica, Pravička, Tisovník, Majerské zeme, Pažiť, Nad Pažiťou, Do Čalomijského chotára, Do hradskej, Prostredná Hruština, Do Pažiti koncom, Pri Ráztoke, Nad Starým vrchom, Pod Vrabčím vrchom, Surdícka stráň

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 3 z 17

Pod záhradou, Dolná Hrušťina, Do Ráztoky koncom, Jasenec, Pri cintoríne, Pod Surdíkom, Kostolná, Hornádka, Urbárska pastva, Vápenica, Močkanka, Dlhé jutrá, Hruštiny, Za horou, Nad jamami, Konopiská, Dolné lúky, Horné lúky, Šarina, Pod vinicami, Ryžoviská, Lukošský kút, Pri Ipli, Starý vrch, Dlhé Ružiny, Byčia dolina, Kozí vrch, Dedinské lúky, Nový vrch, Hruštianské lúky, Majerské, Hrúžeľ, Pod vinicani, Hradište, Nové vinice, Krátke Ružiny, Veľký kút, Cez mláku, Hľadno, Budská lúka, Studnička, Pažit, Pustatina, Pri Kríži, Hrudeľ, Pri pivniciach, Dľžiny, Jamy, Pri Háliku, Červenáčka, Ortovisko, Cvrkavka, Vinice, Pod zemami, Mláka, Ráztoka, Brehy, Medvedia studňa, Kutina, Pri hruške

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 4 z 17

Borovčie, Kostolný vidovec, Kúria, Jarčaniská, Šťavica, Mláka, Pri Kamennom kríži, Prevráteniny, Býčia studňa, Ožina, Hruštinské lúky, Železníky, Ortoviská, Hruština, Vidovec, Cerovec, Močiar, Šútrik, Veľká Raveň, Dlhé rovne, Kutička, Piesok, piesok, Studená stráň, Hradzianske vinice, Hadigaš, Biele zeme, Barošky, Drieňov, Kozia stráň, V kúte, Pohanský vrch, Kobolica, Chríb, Nad kostolom, Miškovka, Ostrý vrch, Stráň, Dolničianské lazy, Ďaleký výhľad, Dlhý vidovec, Čurkotka, Klátna, Veľké rovne, Hradziansko, Stredné lazy, Nad studňou, Nemeš, Silanky, Nemes, Prostredná, Mlynský járok, Roveň, Pod skalou, Vartiečka, Veľká tabla, Dievčenský úhor, Veľkodáľovský les, Široké prielohy, Veľkodáľovský pustý les

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 5 z 17

Dolina, Dolný tormáš, Svah okrúhlého stromu, Čihadlo, Medzi jarky, Pod Sibériou, Surdok, Vápenice, Bendovské lúky, Pod závoz, Súdenina, Dolmičiacke lazy, Dolné lúky, Kováčovský vrch, Biely vrch, Jazerné lúky, Vysoká skala, Úboč, Háje, Hrebenačka, Cerina, Manková, Pod tehelňou, Za novou cestou, Horný tormáš, Kozia roľa, Dolná vrbina, Prchavice, Drieňovka, Horné Lazy, Pod Riglom, Široké Dráhy, Sádky, Panská z hrada, Zabitvo, Spodný prieloh, Panská lúka, Ostrý vrch, Gajdoška, Líščie jamy, Čikman, Muránik, Čerťaž, Kochlačka, Kratiny, Jankova lúčka, Pod Bukovinkou, Pod hájom, Hlavy, Rigel, Nad Pálikovec, Studený vŕšok, Bendov laz, Veľká tabla, Brďo, Dolná Manková, Za mlyniskom, Obľahel, Hrania strana, Jankovský vrch

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 6 z 17

Čerťazka, Michalkovička, Haneska, Kamenná baňa, Pod Hrádkami, Potuchová dolina, Močiarik, Medzi Patance, Obeckovský vrch, Nad Haneskou, Farkaška, Slopy, Lištica, Španiel laz, Vrchy, Za Krtíšskym potokom, Brody, Na Dúbravky, Soví svah, Starý háj, Bukovinka, Valkovo, Valachovka, Húšťava drozdov, Jakušov kút, Kraje, Nad krížom, Kukučka, Pod Martinským vrchom, Na vrchu, Nad jarky, Curmanka, Galovky, Španiel, Široký prieloh, Kucak, Hnojový vrch, Pod Surdokom, Horná vrbina, Dvilina, Nad studňou, Raveň, Vrchné lúky, Nad vinicami, Hrobľa, Pri hati, Mláchy, U brestia, Lukačíkovo, Pod brody, Široké, Ohrad, Nad mlynom, Močidlá, Žobrák, Nad Bukovcom, Šariny, Horný háj, Hrádok, Jažovčia

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 7 z 17

Za humná, Syrava, Nad lúky, Kratiny, Kostolná, Úzke dráhy, Za dolným hájom, Mlynský járok, Nad brezinky, Nad lúčnym mlynom, Zrúbanina, Pod Hrbom, Dúbrava, Hrabia, Hlavy, Záhumia, Nad Búroskovom, Na Tri jarky, Páterka, Nad Bartóčkou, Močiar, Háj, Kraje, Hrušťovec, Rákytie, Dielničky, Záskalie, Jobáďov, Uhrinov vŕšok, Horné prielohy, Dieliky, Veľké lúky, Pod skalinou, Kolčovanina, Mlyn, Kapustnice, Šánce, Borovkáš, Brezinky, Nad vinicami, Mačia stráň, Pri Močidlách, Za Kozí hrb, Hrb, Osičia, Nad Pravičkou, Borokváš, Borovkáš, Veľká hora, Na Topoli, Háj, Rúnik, Dobošová, Dolné lúky, Ploštiny, Nad Mlynským jarkom, Medzi potokmi, Prielohy, Ladikovo, Nad závoz

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 8 z 17

K Vátovciam, Na Doline, Bresťovec, Skalná baňa, Dlhé zeme, Pod závoz, Staré vinice, Návozy, U tŕnia, Nad Jamou, Dedinská hora, Za horným hájom, Kostolný Ortvan, Starý háj, Trávne lúky, Bešeňov, Ročkárova hora, Pod vinicami, Kalovníky, Vlčia jama, Mačíňa, Spodné prielohy, Hlboké, Rúbanka, Lazy, Zdola Jazovčia, Kapustnice, Dlhé Diely, Hôrka, Nad Pánskou z hradou, Nad Dankovcom, Boky, Vráta, Pod dielec, Dolné prielohy, Nad potokom, Prachárňa, Bukovská dolina, Záhumnie, Potok, Diniská, Čonkabuk, Mačudovci, Tehlovňa, Kozí hrb, Horný Bukovec, Kňazovské, Nad Bukovcom, Jazarcia, Hore koncom, Dlhé diely, Háj, Do Voľavy, Čachovo, Na jame, Nad Hrádkami, Chotár, Kakatka, Za mostom, Sucháňska dolina

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 9 z 17

Kúria, Beľava, Tále, Bravčie, Brezie, U chotára, Dolné rovne, Smrdiatá, Nad chyžou, Lúky pod záhradami, Michalka, Zákrovie, Cerina, Ohrady, Hŕbok, Dolné zeme, Nad parkom, Za dolinky, Nad záhradami, Dolné Škriavniky, Lástok, Do Čergu, Sklady, Noviny, Laste, Pri Sucháňskom mlyne, Jablonie, Dielec, Klinovačky, Pod lipinou, Bučina, Za orechom, Viničky, Nad Voľavou, Vrch Brezinka, Horné zeme, Voľava, Ľuboreč, Pri mlyne, Brestová dolina, Pod Chrasťou, Bujasová, Dolina, Nivy, Pustatina, Do ravien koncom, Kopanice, Za priehonom, Zdola Malej Viesky, Roveň, Plesá, Pod Ľuboriečskou cestou, Za Horný háj, Žobrácka dolina, Pod Stráničkou, Bukovec, Kopanička, Rovášov vŕšok, Dráhy, Pod Starý háj

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 10 z 17

Chrasť, Kopanice, Pažite, Hrb, Kňahník, Jamy, Vlčia jama, Janov laz, Dolné lúky, Nad Medokýšom, Pod Bovdiškou, Vraveň, Žabica, Vrchné záhumnie, Ivanka, Páterka, Skalina, Konopnice, Prístavkov vŕšok, Záhumenica, Nad Dráhami, Pecná stráň, Nad Chlievnym potokom, Biela hlina, Rovne, Rackyne, Zhora Mikulášikovej, Klinčok, Mezník, Za šibenicou, Vnútorná záhrada, Chrastiečka, Nad stodôlkou, Nové Vinice, Ťakiarov jarok, Dielnice, Za Kakatkou, Prieložský vrch, Bovdiška, Nad Starými Vinicami, Za hájom, Močiare, Veľká lúka, Za Dolné humná, Prvošné, Cigánsky vrch, Zdola dediny, Na Chotári, Pri Vrbovke, Pereš, Húštie, Za Bielou hlinou, Nad Ráztokami, Širiny, Pod hradskou, Poldieliky, Pustý laz, Kopane, Kocheľ, Prieložský jarok

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 11 z 17

Stužka, Dolný háj, Bukovec, Jamky, Na vrchu, Kapasz puszta, Sklady, Za Starou riekou, Vrch, Kozárka, Skaličný vŕšok, Dráhy, Chotár, Konopniska, Strieborná, Pri brode, Čierny prieloh, Zákľuky, Úzke, Konopiská, Ravne, Dolný Bukovec, Noviny, Komín, Strminy, Kropáčka, Selce, Šárna, Bralce, Nad chodník, Pancierka, Stráčky, Ohrada, Na Dbole, Pod hájom, Kokava, Holizne, Koprovnická hora, Cirkevná, Úhrady, Terke, Pod Vinice, Nad Hlbokým, Úzke lúky, Hlavy, Pod horou, Jurajov hon, Zábava, Červený vŕšok, Horné strminy, Kremenia, Sedreš, Chlievnym potokom, Pod Čotou, Siedma tabla, Oskoruža, Za jarok, Nad Ráztoky, Pod jarkom, Líšky

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 12 z 17

Stránička, Patalinča, Nad hradskou, Pod hloh, Za Horné humná, Jasenie, Šarkanka, Krivá púť, Lopaty, Majerská, Hlboké, Pod jarok, Stredné hony, Pri Hradskom chodníku, Pustatina, Dúbravka, Nad mlyn, Od klenianskeho chotára, Vinice, Pažítky, Gáborka, Nad pustatinou, Dúbrava, Vonkajšia záhrada, Chrasťovské pramene, Vlčia, Nad cintorínom, Za záhradami, Bujasov bok, Vyhorenina, Verešová, Podiely, Pod Brúskom, Kuppan, Pod Babkou, Polichy, Za Dolinou, Za humnami, Pod Bieľučkým potokom, Lomóc, Bencova jama, Troje hony, Horné vinice, Pod Dubím, Kostolná, Sikliak, Mozdrička, Hlúšťa, Nad dolinkami, Za vrch, Vrch Okov, Nad Breziny, Humná, Za potokom, Bánov háj, Holizné zeme, Medzi vody, Paškácie, Vankova dolina, Za vrchom

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 13 z 17

Biaľuška, Pavlovica, Cez púť, Pod Rakytou, Predné hony, Ráztoky, Chabdie, Močiar, Pod Vlčiu, Do Žihľavského chodníka, Čierťažný hrb, Dankovec, Pustatina Ráj, Remník, Nad lúčkami, Uhliská, Rakyta, Pažiť, Medzi bukmi, Mlynský jarok, Nad Chrasťou, Šiašov vŕšok, Drahoňovo, Klokoč, Chmelinie, Háj, Dolné vinice, Polomka, Jastrák, Dlhé, Gelendov laz, Zore, Horné lúky, Laste, Zadné lúky, Fialkový háj, Na kňazovom, Bukovina, Drienik, Za dubom, Staré vinice, Ráj, Za cintorínom, Pod cintorínom, Nad Mezníkom, Pod Škepovím, Rovne, Suchý drieň, Galamia, Pod viničkami, Pazucha, Pod Stráňou, Kapustné záhrady, hájovňa, Hlinište, Tuškov diel, Paškacie, Chotár, Dieliky, Zhora kostola

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 14 z 17

Frčkovo, Vincalova lúka, Nagykút, Hrb, Moštec, Dlhé zeme, Medzník, Pri Medokýši, Rázsochy, Klokoč, Strnádka, Dolná hora, Nad Pažítky, Pod Tehlou, Háj, Pavlova dolinka, Veľký kút, Preľač, Jama, Hybec, Okrúhly vrch, Mlynské polia, Široké lúky, Lúky, Pod Viničkami, Breh, Macocha, Prostredný vŕšok, Chrašť, Vyškovo, Cibulisko, Horné lúky, Spodný hon, Kamenná brána, Volovište, Pod Hájiky, Koprovnička, Rácovák, Úboč, Zhora dediny, Galamijská pastva, Bučina, Halík, Pod Bralce, Prostredný hon, Telek, Šavlovica, Na Močiari, Vrchný hon, Nivy, Nad vinicami, Mlyniská, Kostolná, Nad Kapustniskami, Jazero, Pod Chlievnym potokom, Iňanec, Ortoveň, Husia pastva, Uranička

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 15 z 17

Pracháreň, Záložnice, Pod hrbom, Vyškovce, Kratina, Malé ortovisko, Do Vrbovky, Dynisko, Petrove dielce, Srňajka, Pod Holým vrchom, Koliesko, Horné Riečky, Hradské pole, Vlčia jama, Imrovka, Predné lúky, Dolinský klin, Holý vrch, Chlanačka, Pod Hrbom, Vrch hlavy, Za vrchmi, Ježovo, Pod horou, Žičovská hora, Dubina, Kamienka, Leštianska dolina, Sušiny, Bohušova dolina, Stolce, Veľká lúka, Breziny, Ďurova hora, Riečky, Prosiská, Vinice, Dubový vrch, Čerťaž, Kalvária, Krnáč, Spodná Srňajka, Jelšova jama, Dolina, Krákorov vrch, Bendiak, Galov laz, Pod vinicami, Plachtínsky vrch, Mešovka, Rovne, Sklenárka, Veselý vŕšok, Hora, Pri kríži, Tortuška, Veľké buky, Judin vrch, Vrchná Srňajka

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 16 z 17

Kostolná, Gočovské vinice, Nákle, Kalvársky vrch, Studnička, Kozí vrch, Štrkovec, Záhumnice, Stupné, Čerešňovo, Dolné lúky, Vo vŕškoch, Katovka, Hrádok, Širiny, Horné lúky, Rovne, Starý vrch, Veľká hora, Veľká hora, Šibenica, Pod kaplnkou, Obecná lúka, Štepnica, Šibeničný vršok, Nad hradskou, Pusté, Vernica, Dolné lúky, Nad mestom, Sečedovská hora, Dlhé diely, Stredná tabla, Tably, Lehôtka, Piesky, Mútnice, Polianky, Pavlov hrb, Mankova, Stavenô, Mrázovka, Krtíšok, Líšne diery, Močiar, Baza, Pod Selčiankou cestou, Pustý vrch, Šárova dolina, Pecná stráňa, Očenáška, Mesov kopec, Strhársky vrch, Kačov bok, Mandové kúty, Vincelova lúka, Pod luhom, Malé buky, Drieňovka, Rovne

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 17 z 17

Za Katovkou, Kalmárovská, Pánske pole, Osikovo hrdlo, Strehovica, Pod ulicou, Chrapová, Pod Členkovicou, Zdola Valovo, Barbolina, Kopaničky, Za brezie, Na Brezovskom chodníku, Gaštanov sad, Na Žiari, Za Hrbom, Medzi potôčkami, Hroblička, Pod Kačaňou, Viničky, Konopnice na Paluchu, Ošičie, Za Horným Žiarom, Makovce, Škodina, Rakyta, Kačaňa, Miklanovo, Pod Petian chodníkom, Dolné lúky, Za Dolným Žiarom, Zákutie, Danišová, Driena, Beňova stránička, Jamištia, Proti stolíku, Nad Chrapovou, Borok, Do vršku

miesto inde

Mikroregión Poiplie (447x), Mikroregión Veľký potok - Ipeľ (425x), Mikroregión Strehovská dolina (424x), Mikroregión Malé Zlievce (169x), Strháre (154x), Príbelce (126x), Dolné Strháre (122x), Dačov Lom (121x), Vinica (115x), Chrťany (112x), Dolná Strehová (110x), Stredné Plachtince (99x), Modrý Kameň (91x), Pravica (89x), Dolné Príbelce (86x), Želovce (85x), Horné Strháre (79x), Horné Príbelce (75x), Dolný Dačov Lom (74x), Sucháň (74x), Brusník (73x), Záhorce (73x), Hrušov (72x), Horná Strehová (70x), Kováčovce (68x), Dolné Plachtince (65x), Širákov (63x), Seľany (62x), Červeňany (62x), Horné Plachtince (61x)

Podobné, okres Veľký Krtíš:

2703x turistika, 2571x miesto, 28x orientačný bod, 21x turistické informácie, 17x chranený strom, 17x strom, 14x atrakcia, 13x prístrešok, altánok, 6x poľovnícky posed, 5x studňa, 5x komín, 3x orientačná mapa, 2x ohnisko, 1x miesto na piknik
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-velky-krtis.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.