Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Veľký Krtíš » turistika » miesto

Miesto, okres Veľký Krtíš

Miesto v okres Veľký Krtíš

V okres Veľký Krtíš sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 1 z 17

Plieška, Útlaky, Pod záhradami, Záhumnie, Nad mlynom, Malá kúria, Antolova dolinka, Novina, Za vrchnou chrasťou, Sibéria, Pod Malým vrchom, Za riekou, Balička, Pri Hradzianskom chotári, Pálikovec, Novohradská strana, Horné Príbelce, Verbeška, Kapica, Zákľuka, Lúky, Pod dedinou, Zdola Malej Viesky, Páterka, Za hôrku, Horné konopiská, Tisovník, Pri Močidlách, Za humnami, Hrb, Kapustnice, Malý Bretonec, Pravička, Mlyn, Za žliebkom, Zábava, Modrý Kameň, Krížnice, Mlyn Dolina, Horné Riečky, Záferka, Riečky, Majerské zeme, Za Katovkou, Staré Vinice, Stolcové záhumnia, Bodor, Pavkove záhumnie, Nad dedinou, Nad studničkou, Potok Dolina, Konopnice za košiarom, Veľká ráztoka, Dolné lúky, Dolná lúka, Integra, Za záhradami, Za ošipárňou, Táliky, Zajská dolina

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 2 z 17

Štepovie, Pätnica, Horné štáliky, Vinice, Pažiť, Medzi priehony, Biela studňa, Malý Kiarov, Kiarovská samota, Široký vrch, Sklady, Meštrov laz, Na Vinici, Sobôtky, Syrové vrecká, Brnište, Adamova Štala, Kapustnisko, Sobôtka, Rybník, Horné záhumnie, Nad Závadským potokom, Holizeň, Nemcov Salaš, Lazy, Nad starým kostolom, Pustasik, Matiášov vrch, Kapustniská, Čerťažie, Konopnice, Lúčky, Pri kostole, Ortovisko, Kopanice, Verestoveň, Kopanica, Úboč, Spodný hon, Pažiť, Nad Pažiťou, Do Čalomijského chotára, Do Pažiti koncom, Nad Starým vrchom, Surdícka stráň, Do hradskej, Jasenec, Pod Vrabčím vrchom, Pri cintoríne, Nad jamami, Pod Surdíkom, Vápenica, Pri Ráztoke, Konopiská, Dlhé jutrá, Prostredná Hruština, Pod záhradou, Lukošský kút, Ryžoviská, Horné lúky

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 3 z 17

Hruštiny, Do Ráztoky koncom, Dolná Hrušťina, Urbárska pastva, Hrúžeľ, Dedinské lúky, Dolné lúky, Kostolná, Močkanka, Pod vinicani, Hradište, Hornádka, Za horou, Pri Ipli, Šarina, Pod vinicami, Dlhé Ružiny, Majerské, Nový vrch, Byčia dolina, Hrudeľ, Hruštianské lúky, Veľký kút, Krátke Ružiny, Cez mláku, Pustatina, Jamy, Hľadno, Cvrkavka, Vinice, Ortovisko, Pažit, Nové vinice, Dľžiny, Pri pivniciach, Budská lúka, Pri Kríži, Červenáčka, Pri Háliku, Studnička, Pod zemami, Mláka, Ráztoka, Mlynský járok, Šútrik, Biele zeme, Drieňov, piesok, Kutička, Nemeš, Dolničianské lazy, Pod skalou, Stráň, Piesok, Nad kostolom, Železníky, Hradzianske vinice, Hradziansko, Stredné lazy, Studená stráň

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 4 z 17

Roveň, Kozia stráň, Kobolica, Chríb, Hadigaš, Nemes, Močiar, Vartiečka, Barošky, V kúte, Veľká Raveň, Široké prielohy, Cerovec, Vápenice, Prevráteniny, Mláka, Jarčaniská, Háje, Ožina, Medzi jarky, Borovčie, Pri hruške, Kováčovský vrch, Bendovské lúky, Horné Lazy, Kostolný vidovec, Býčia studňa, Brehy, Pri Kamennom kríži, Ortoviská, Vidovec, Hrebenačka, Hruština, Medvedia studňa, Kutina, Pod závoz, Dolná vrbina, Dolina, Kúria, Dolmičiacke lazy, Šťavica, Hruštinské lúky, Za novou cestou, Jankova lúčka, Bendov laz, Hrobľa, Cerina, Curmanka, Čurkotka, Vrchné lúky, Zabitvo, Dolné lúky, Miškovka, Líščie jamy, Medzi Patance, Na Dúbravky, Pod Sibériou, Lištica, Súdenina, Ďaleký výhľad

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 5 z 17

Spodný prieloh, Potuchová dolina, Brďo, Studený vŕšok, Široké Dráhy, Jazerné lúky, Kratiny, Nad vinicami, Kucak, Široký prieloh, Španiel laz, Silanky, Kochlačka, Dolný tormáš, Pod Hrádkami, Čerťazka, Haneska, Dlhé rovne, Hlavy, Obľahel, Horný tormáš, Dlhý vidovec, Starý háj, Čerťaž, Nad studňou, Brody, Valachovka, Pod tehelňou, Gajdoška, Nad Haneskou, Veľká tabla, Za mlyniskom, Pod Bukovinkou, Drieňovka, Panská z hrada, Muránik, Sádky, Galovky, Prchavice, Veľké rovne, Panská lúka, Španiel, Bukovinka, Nad krížom, Vrchy, Manková, Raveň, Horná vrbina, Prostredná, Močiarik, Dvilina, Surdok, Obeckovský vrch, Slopy, Pod Riglom, Jakušov kút, Veľká tabla, Na vrchu, Jankovský vrch, Nad studňou

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 6 z 17

Pod hájom, Klátna, Nad jarky, Hrania strana, Farkaška, Nad Pálikovec, Nad mlynom, Kopanice, Smrdiatá, Janov laz, Nad Bukovcom, Háj, Nad lúky, Kalovníky, Dolné Škriavniky, Močiar, Dielničky, Chotár, Bravčie, Sucháňska dolina, Dolné zeme, Pustatina, Kukučka, Háj, Úboč, Kolčovanina, Nad Búroskovom, Ploštiny, Dolné lúky, Nad Pánskou z hradou, Dlhé Diely, Zrúbanina, Horné zeme, Pri Sucháňskom mlyne, Pod Martinským vrchom, Vráta, Nad Hrádkami, Úzke dráhy, Nad lúčnym mlynom, Brestová dolina, Šánce, Za Krtíšskym potokom, Rigel, Bukovec, Dolná Manková, Pod Surdokom, Michalkovička, Mačudovci, Kozí hrb, Ivanka, Bresťovec, Skalná baňa, Roveň, Pod skalinou, Za dolinky, Sklady, Za potokom, Chrasť, Mačia stráň, Jazarcia

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 7 z 17

Pod Stráničkou, Kúria, Kňahník, Do Voľavy, Horný Bukovec, Húštie, Prachárňa, Kopanice, Hŕbok, Široké, Brezinky, K Vátovciam, Klinovačky, Čachovo, Pod hradskou, Na Tri jarky, Bučina, Žobrácka dolina, U tŕnia, Do ravien koncom, Dolné prielohy, Za humná, Pod vinicami, Za Kozí hrb, Veľká hora, Noviny, Hrušťovec, Nad Bukovcom, Syrava, Hlavy, Pod Starý háj, Vrch Brezinka, Za horným hájom, Nad Dankovcom, Nad hradskou, Nad Jamou, Kapustnice, Za Horný háj, Pod Chrasťou, Nad chyžou, Horné prielohy, Tehlovňa, Pri mlyne, Borovkáš, U brestia, Záhumia, Ľuboreč, Michalka, Horný háj, Pod lipinou, Spodné prielohy, Hore koncom, Vlčia jama, Nad Mlynským jarkom, Nad parkom, Veľké lúky, Pri hati, Staré vinice, Voľava, Bukovská dolina

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 8 z 17

Dolné lúky, Pod brody, Pod Ľuboriečskou cestou, Nad brezinky, Hlboké, Borokváš, Rovášov vŕšok, Diniská, Dolina, Jamy, Kraje, Žobrák, Rákytie, Hôrka, Dúbrava, Do Čergu, Viničky, Uhrinov vŕšok, Na Doline, Kapustnice, Mlynský járok, Prielohy, Dobošová, Za dolným hájom, Beľava, Kakatka, Návozy, Dolné rovne, U chotára, Nad pustatinou, Kostolný Ortvan, Háj, Čonkabuk, Nad Voľavou, Dieliky, Medzi potokmi, Tále, Nad Pravičkou, Trávne lúky, Vlčia jama, Boky, Plesá, Bešeňov, Borovkáš, Kňazovské, Lazy, Za mostom, Nad Bartóčkou, Starý háj, Ročkárova hora, Vankova dolina, Mláchy, Rúnik, Na Topoli, Za hájom, Jobáďov, Na jame, Kostolná, Za priehonom, Kapasz puszta

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 9 z 17

Močidlá, Hrb, Za orechom, Mačíňa, Nad záhradami, Ohrady, Za dubom, Moštec, Galamijská pastva, Breh, Selce, Nad Ráztokami, Čierny prieloh, Za šibenicou, Chotár, Za Bielou hlinou, Úzke lúky, Hlúšťa, Pažítky, Nad Breziny, Širiny, Prvošné, Močiar, Nad Hlbokým, Nad Medokýšom, Ohrada, Bukovina, Koprovnička, Za jarok, Horné vinice, Bralce, Mozdrička, Žabica, Nad vinicami, Kokava, Dúbrava, Dielnice, Za Kakatkou, Nové Vinice, Stránička, Pod Škepovím, Poldieliky, Kremenia, Nad chodník, Vrchný hon, Kapustné záhrady, Pri Hradskom chodníku, Kratina, Jastrák, Dankovec, Komín, Horné strminy, Nad Starými Vinicami, Nad cintorínom, Chotár, Za Dolinou, Konopnice, Kropáčka, Iňanec, Lúky pod záhradami

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 10 z 17

Koprovnická hora, Za humnami, Veľký kút, Úzke, Klinčok, Pavlova dolinka, Jamky, Pod horou, Ortoveň, Hlboké, Kocheľ, Dieliky, Biaľuška, Husia pastva, Pod Bieľučkým potokom, Cez púť, Červený vŕšok, Pod hrbom, Pecná stráň, Rovne, Nad lúčkami, Pod Rakytou, Polichy, Troje hony, Chrastiečka, Na Chotári, Dlhé, Mezník, Pri Vrbovke, Podiely, Pod Brúskom, Chrašť, Bovdiška, Pod Vinice, Líšky, Siedma tabla, Staré vinice, Záhumenica, Za Starou riekou, Volovište, Kostolná, Zdola dediny, Malé ortovisko, Oskoruža, Telek, Ťakiarov jarok, Vraveň, Prostredný hon, Remník, Za Horné humná, Majerská, Dolný háj, Dolná hora, Vincalova lúka, Vinice, Šarkanka, Vyhorenina, Za vrchom, Pod hájom, Pereš

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 11 z 17

Nivy, Rackyne, Prístavkov vŕšok, Konopiská, Strnádka, Na vrchu, Prieložský jarok, Sklady, Páterka, Kopane, Nad Ráztoky, Bukovec, Rakyta, Bencova jama, Drahoňovo, Ravne, Skalina, Chabdie, Pod Dubím, Horné lúky, Háj, Močiare, Dolný Bukovec, Rovne, Pod jarkom, Šiašov vŕšok, Gáborka, Humná, Vyškovo, Lúky, Sikliak, Krivá púť, Do Žihľavského chodníka, Bánov háj, Pod Babkou, Pod cintorínom, Stužka, Medzi vody, Paškácie, Pod Čotou, Preľač, Nad Dráhami, Hybec, Holizné zeme, hájovňa, Chlievnym potokom, Na Močiari, Ráztoky, Uhliská, Nad Chlievnym potokom, Pri brode, Pod Vlčiu, Pod Viničkami, Nad stodôlkou, Halík, Nad Kapustniskami, Zore, Kostolná, Pancierka, Úhrady

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 12 z 17

Frčkovo, Dynisko, Strminy, Medzník, Nad mlyn, Cirkevná, Pod Bovdiškou, Čierťažný hrb, Jazero, Šárna, Holizne, Nagykút, Sedreš, Skaličný vŕšok, Nad vinicami, Gelendov laz, Vlčia, Pod hloh, Na Dbole, Galamia, Mlynský jarok, Nad Chrasťou, Zadné lúky, Laste, Pažiť, Mlynské polia, Pustý laz, Stráčky, Za vrch, Pavlovica, Pustatina, Chmelinie, Kamenná brána, Hlavy, Veľká lúka, Pod jarok, Na kňazovom, Kozárka, Dráhy, Za Dolné humná, Dolné lúky, Hlinište, Fialkový háj, Kostolná, Nad Mezníkom, Bučina, Háj, Dolné vinice, Zhora kostola, Pod Chlievnym potokom, Dlhé zeme, Dolinský klin, Nákle, Šavlovica, Pod Bralce, Klokoč, Horné lúky, Rovne, Pod Hrbom, Nad Pažítky

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 13 z 17

Pod viničkami, Studnička, Cibulisko, Za cintorínom, Breziny, Pod kaplnkou, Polomka, Vyškovce, Bohušova dolina, Lehôtka, Paškacie, Pod vinicami, Krnáč, Jama, Prostredný vŕšok, Predné lúky, Ježovo, Zhora dediny, Vlčia jama, Mlyniská, Veľká lúka, Pod Stráňou, Pazucha, Pod Tehlou, Tuškov diel, Širiny, Rázsochy, Štrkovec, Drienik, Uranička, Široké lúky, Do Vrbovky, Stupné, Tably, Čerešňovo, Vernica, Rovne, Šibenica, Pod Hájiky, Leštianska dolina, Dlhé diely, Pri Medokýši, Pracháreň, Petrove dielce, Hrb, Vo vŕškoch, Vinice, Pod luhom, Nad mestom, Hradské pole, Stolce, Čerťaž, Sklenárka, Plachtínsky vrch, Kozí vrch, Vrch hlavy, Tortuška, Nad hradskou, Pod Holým vrchom, Holý vrch

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 14 z 17

Dolina, Katovka, Šibeničný vršok, Štepnica, Chlanačka, Veľká hora, Sečedovská hora, Za vrchmi, Pri kríži, Pusté, Dubina, Imrovka, Kalvársky vrch, Veľké buky, Srňajka, Žičovská hora, Vrchná Srňajka, Krákorov vrch, Spodná Srňajka, Vincelova lúka, Starý vrch, Jelšova jama, Dolné lúky, Koliesko, Horné lúky, Obecná lúka, Galov laz, Veľká hora, Kamienka, Judin vrch, Mrázovka, Pustý vrch, Bendiak, Drieňovka, Stavenô, Očenáška, Mesov kopec, Mandové kúty, Strhársky vrch, Šárova dolina, Sušiny, Stredná tabla, Starý vrch, Pecná stráňa, Piesky, Kačov bok, Pod Selčiankou cestou, Líšne diery, Gočovské vinice, Malé buky, Pod horou, Krtíšok, Močiar, Veselý vŕšok, Polianky, Rovne, Ďurova hora, Mankova, Záhumnice, Mešovka

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 15 z 17

Baza, Pánske pole, Tohajska, Široké zeme, Kalmárovská, Dĺžiny, Údol, Mikšina, Gubolec, Nad dolinkou, Líhovec, Sukničky, Strehovica, Nad Močidlami, Zákutie, Tomanovo, Križnice, Za lesom, Zhora Valovo, Močiar, Medzi potôčky, Kožuška, Záhumnie západné, Východné záhumnie, Malý močiar, Gaštanov sad, Koniec nad lazy, Ferianská, Ploský vrch, Viničky, Rúbanica, Dolné hájnikovské, Kratiny, Pod ulicou, Pliešky, Miklanovo, Nemcová, Makovce, Čierne stromy, Proti stolíku, Pod Dubovinou, Kačaňa, Frankov mlyn, Zhora Zákutia, Dolné lúky, Dolno Dačovlomský mlyn, Nad mlynom, Nad lahošom, Krivý diel, Krpeľ, Dolinka, Raveň, Zdola Valovo, Horník, Pavlovská, Vlčí vrch, Háj, Pod stračkou, Mútnice, Kňazov laz

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 16 z 17

Hudcové lúky, Borok, Malý Radov, Do vršku, Korpáš, Na Žiari, Chyžkovka, Za Horným Žiarom, Pod hruškami, Prvosna, Čalomijský bok, Panina studňa, Lazná ortoveň, Za Dolným Žiarom, Ošičie, Za brezie, Chmelina, Dielec, Kolovratný diel, Nad hájom, Rakytiny, Nad háj, Seč, Do Dielnic, Konopnice na Paluchu, Rakyta, Čerťaš role, Pavkove záhumnia, Kapustnisko, Chrastinský jarok, Návrtie, Jamištia, Klinčoky, Polomy, Jazarce, Za hájom, Jablona, Táliky, Východné záhumie, Madáčovo, Fodorová, Dolina, Vargov vŕšok, Barbolina, Potok, Medzi cestami, Boháč, Podzáhumnie, Džigová jama, Pod Členkovicou, Beňova stránička, Hrabina, Driena, Pod Petian chodníkom, Dolná dolinka, Danišová, Šalovica, Škodina, Pod Kačaňou, Studená

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 17 z 17

Dúbrava, Za Hrbom, Na Hrabia, Breza, Pod majerom, Nad Jakubkovou, Rechtorov košiar, Zlobov laz, Zlatá baňa, Stará vinica, Hroblička, Nárt, Ďurková dolina, Nová vinica, Česnačka, Skalnatý bok, Nad Chrapovou, Dedrahovica, Lazinka, Chrapová, Ďurkova dolina, Trojrožná, Fľaky, Horné záhumnia, Gerhardov vrch, Barbolinsko, Nad Kováčovov jamou, Medzi potôčkami, Ivanišková, Na Brezovskom chodníku, Pri hore, Košik, Horná dolinka, Riečky, Vlčie drenie, Dolina, Do Koryčišťa, Lahoš, Kopaničky, Perné

miesto inde

Mikroregión Poiplie (439x), Mikroregión Veľký potok - Ipeľ (408x), Mikroregión Strehovská dolina (307x), Mikroregión Malé Zlievce (168x), Plachtince (146x), Strháre (143x), Príbelce (123x), Dolné Strháre (120x), Dačov Lom (113x), Vinica (111x), Chrťany (110x), Dolná Strehová (106x), Stredné Plachtince (96x), Pravica (86x), Modrý Kameň (85x), Dolné Príbelce (85x), Želovce (81x), Horné Strháre (77x), Horné Príbelce (72x), Brusník (71x), Záhorce (70x), Dolný Dačov Lom (69x), Horná Strehová (68x), Kováčovce (68x), Sucháň (68x), Hrušov (67x), Dolné Plachtince (65x), Širákov (63x), Seľany (61x), Červeňany (61x)
miesto v Mikroregión Poiplie
miesto v Mikroregión Veľký potok - Ipeľ
miesto v Mikroregión Strehovská dolina

Podobné, okres Veľký Krtíš:

2175x turistika, 2037x miesto, 29x orientačný bod, 21x turistické informácie, 17x strom, 17x chranený strom, 14x prístrešok, altánok, 14x poľovnícky posed, 12x atrakcia, 5x komín, 3x studňa, 3x ohnisko, 2x orientačná mapa, 1x miesto na piknik
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Veľký Krtíš

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-velky-krtis.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.