Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Veľký Krtíš » turistika » miesto

Miesto, okres Veľký Krtíš

Miesto v okres Veľký Krtíš

V okres Veľký Krtíš sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 1 z 17

Plieška, Antolova dolinka, Za vrchnou chrasťou, Pod záhradami, Zákľuka, Horné Príbelce, Malá kúria, Novina, Nad mlynom, Útlaky, Sibéria, Pod Malým vrchom, Za riekou, Balička, Pri Hradzianskom chotári, Pálikovec, Záhumnie, Lúky, Novohradská strana, Kapica, Verbeška, Pod dedinou, Horné konopiská, Za humnami, Kapustnice, Za hôrku, Tisovník, Páterka, Pri Močidlách, Zdola Malej Viesky, Hrb, Malý Bretonec, Mlyn, Pravička, Za žliebkom, Zábava, Mlyn Dolina, Modrý Kameň, Krížnice, Riečky, Záferka, Horné Riečky, Za Katovkou, Majerské zeme, Staré Vinice, Stolcové záhumnia, Pavkove záhumnie, Bodor, Nad dedinou, Dolné lúky, Potok Dolina, Nad studničkou, Konopnice za košiarom, Veľká ráztoka, Dolná lúka, Integra, Za záhradami, Za ošipárňou, Táliky, Zajská dolina

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 2 z 17

Štepovie, Medzi priehony, Horné štáliky, Biela studňa, Pažiť, Pätnica, Vinice, Na Vinici, Sobôtka, Malý Kiarov, Kapustnisko, Horné záhumnie, Holizeň, Syrové vrecká, Sklady, Kiarovská samota, Adamova Štala, Rybník, Sobôtky, Brnište, Meštrov laz, Nad Závadským potokom, Široký vrch, Čerťažie, Lúčky, Nad starým kostolom, Pustasik, Konopnice, Lazy, Matiášov vrch, Nemcov Salaš, Kapustniská, Pri kostole, Ortovisko, Kopanice, Verestoveň, Kopanica, Spodný hon, Úboč, Pažiť, Nad Pažiťou, Do Čalomijského chotára, Nad Starým vrchom, Do Pažiti koncom, Do hradskej, Surdícka stráň, Pri cintoríne, Pod Vrabčím vrchom, Jasenec, Nad jamami, Pod Surdíkom, Pod záhradou, Pri Ráztoke, Konopiská, Vápenica, Prostredná Hruština, Dlhé jutrá, Dolná Hrušťina, Hruštiny, Lukošský kút

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 3 z 17

Urbárska pastva, Ryžoviská, Horné lúky, Do Ráztoky koncom, Pod vinicani, Kostolná, Hrúžeľ, Dolné lúky, Dedinské lúky, Močkanka, Pri Ipli, Hradište, Hornádka, Za horou, Šarina, Nový vrch, Pod vinicami, Majerské, Dlhé Ružiny, Byčia dolina, Hruštianské lúky, Hrudeľ, Veľký kút, Krátke Ružiny, Pustatina, Cez mláku, Jamy, Hľadno, Pri pivniciach, Cvrkavka, Nové vinice, Dľžiny, Pažit, Ortovisko, Vinice, Studnička, Pri Háliku, Červenáčka, Pri Kríži, Budská lúka, Pod zemami, Mláka, Ráztoka, Hradzianske vinice, Vartiečka, Hradziansko, Roveň, Piesok, Barošky, Nemeš, Studená stráň, Mlynský járok, Stredné lazy, V kúte, Hadigaš, Železníky, Stráň, Dolničianské lazy, Šútrik, Veľká Raveň

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 4 z 17

piesok, Biele zeme, Kozia stráň, Drieňov, Kobolica, Nad kostolom, Chríb, Pod skalou, Močiar, Kutička, Nemes, Háje, Jarčaniská, Šťavica, Brehy, Široké prielohy, Dolná vrbina, Kúria, Ožina, Vidovec, Kostolný vidovec, Borovčie, Pri Kamennom kríži, Hrebenačka, Za novou cestou, Kováčovský vrch, Dolina, Medvedia studňa, Hruština, Prevráteniny, Mláka, Býčia studňa, Kutina, Dolmičiacke lazy, Pri hruške, Hruštinské lúky, Bendovské lúky, Cerovec, Medzi jarky, Vápenice, Ortoviská, Horné Lazy, Pod závoz, Čurkotka, Líščie jamy, Nad krížom, Prostredná, Kratiny, Bendov laz, Slopy, Zabitvo, Nad studňou, Haneska, Ďaleký výhľad, Pod Hrádkami, Surdok, Na Dúbravky, Bukovinka, Jazerné lúky, Veľká tabla

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 5 z 17

Potuchová dolina, Curmanka, Veľké rovne, Medzi Patance, Hrobľa, Pod Riglom, Pod Sibériou, Vrchy, Drieňovka, Dolné lúky, Čerťazka, Za mlyniskom, Cerina, Jankovský vrch, Obeckovský vrch, Starý háj, Vrchné lúky, Horný tormáš, Španiel laz, Brody, Farkaška, Dvilina, Obľahel, Galovky, Jakušov kút, Silanky, Široké Dráhy, Kochlačka, Nad jarky, Jankova lúčka, Močiarik, Pod Bukovinkou, Veľká tabla, Hrania strana, Sádky, Na vrchu, Lištica, Gajdoška, Valachovka, Súdenina, Dolný tormáš, Nad vinicami, Pod tehelňou, Horná vrbina, Nad Haneskou, Muránik, Manková, Nad studňou, Spodný prieloh, Nad Pálikovec, Kucak, Panská lúka, Čerťaž, Studený vŕšok, Dlhé rovne, Španiel, Pod hájom, Raveň, Panská z hrada, Prchavice

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 6 z 17

Klátna, Široký prieloh, Miškovka, Brďo, Dlhý vidovec, Hlavy, Michalkovička, Pri Sucháňskom mlyne, Sucháňska dolina, Dolné lúky, Kukučka, Janov laz, Rigel, Nad mlynom, Kopanice, Dolné Škriavniky, Bukovec, Dolná Manková, Nad Hrádkami, Ploštiny, Za Krtíšskym potokom, Kolčovanina, Vráta, Úboč, Pustatina, Nad Pánskou z hradou, Háj, Nad Búroskovom, Močiar, Pod Surdokom, Pod Martinským vrchom, Dlhé Diely, Chotár, Háj, Nad lúčnym mlynom, Bravčie, Dielničky, Nad lúky, Dolné zeme, Šánce, Horné zeme, Úzke dráhy, Zrúbanina, Smrdiatá, Nad Bukovcom, Brestová dolina, Kalovníky, Jazarcia, Za mostom, Do ravien koncom, Nad Pravičkou, Ročkárova hora, Dieliky, Kňazovské, Pod Starý háj, Nad chyžou, Ľuboreč, Jamy, Ohrady, Pod Chrasťou

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 7 z 17

Na jame, Nad Jamou, Pod Stráničkou, Na Topoli, Vlčia jama, Nad Dankovcom, Hrušťovec, Trávne lúky, Bučina, Kozí hrb, Pod skalinou, Uhrinov vŕšok, Hlavy, Nad záhradami, Mačia stráň, Za horným hájom, Dúbrava, Nad parkom, Voľava, Rúnik, Za dolinky, Boky, Pri hati, Bukovská dolina, Dolné lúky, Syrava, Čachovo, Hrb, Pri mlyne, Medzi potokmi, Horné prielohy, Roveň, Kapustnice, Spodné prielohy, Nad Bukovcom, Beľava, Michalka, Plesá, Návozy, Kraje, Lazy, Hôrka, Za hájom, Vrch Brezinka, Bešeňov, Kapasz puszta, Veľké lúky, Hŕbok, Žobrák, Starý háj, Ivanka, Dolné rovne, Močidlá, Borovkáš, Za dolným hájom, Noviny, Diniská, Horný háj, K Vátovciam, Do Voľavy

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 8 z 17

U brestia, Za orechom, Horný Bukovec, Tehlovňa, Do Čergu, Čonkabuk, Prielohy, Rovášov vŕšok, Na Tri jarky, Húštie, Vlčia jama, Pod hradskou, Mláchy, Nad brezinky, Viničky, Veľká hora, Kúria, Pod brody, U tŕnia, Dobošová, Klinovačky, Záhumia, Hlboké, Staré vinice, Kňahník, Nad pustatinou, Nad Mlynským jarkom, Žobrácka dolina, Tále, Za potokom, Pod lipinou, Jobáďov, Sklady, Chrasť, Dolina, Mačíňa, Mlynský járok, Kopanice, Kakatka, Široké, Bresťovec, Dolné prielohy, Mačudovci, Pod vinicami, Za Kozí hrb, U chotára, Kapustnice, Vankova dolina, Hore koncom, Rákytie, Háj, Borokváš, Kostolný Ortvan, Prachárňa, Borovkáš, Nad hradskou, Nad Voľavou, Na Doline, Brezinky, Kostolná

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 9 z 17

Nad Bartóčkou, Za priehonom, Skalná baňa, Za humná, Pod Ľuboriečskou cestou, Za Horný háj, Kratina, Chlievnym potokom, Stránička, Pod Čotou, Drahoňovo, Dolná hora, Prostredný hon, Jamky, Kremenia, Nad vinicami, Krivá púť, Stráčky, Kostolná, Horné strminy, Dúbrava, Záhumenica, Kopane, Ťakiarov jarok, Volovište, Veľký kút, Kamenná brána, Malé ortovisko, Nad lúčkami, Za šibenicou, Polichy, Dlhé, Prístavkov vŕšok, Za dubom, Prvošné, Podiely, Pod cintorínom, Na Chotári, Preľač, Úzke lúky, Dráhy, Paškácie, Bánov háj, Šárna, Kapustné záhrady, Rovne, Husia pastva, Dolný Bukovec, Bencova jama, Moštec, Pri Hradskom chodníku, Šiašov vŕšok, Za Kakatkou, Vrchný hon, Nad chodník, Nad Ráztoky, Nivy, Koprovnička, Nové Vinice, Lúky pod záhradami

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 10 z 17

Medzník, Gáborka, Mezník, Mozdrička, Pri Vrbovke, Pod Vinice, Breh, Mlynský jarok, Oskoruža, Pod Viničkami, Žabica, Dynisko, Skaličný vŕšok, Vlčia, Za vrch, Na kňazovom, Háj, Širiny, Sklady, Sikliak, Stužka, Zdola dediny, Pod jarkom, Pri brode, Červený vŕšok, Na Močiari, Cirkevná, Na Dbole, Pod jarok, Chotár, Za Dolinou, Za Horné humná, Siedma tabla, Gelendov laz, Rakyta, Sedreš, Pecná stráň, Nad Hlbokým, Nad Starými Vinicami, Bukovec, Nagykút, Chotár, Do Žihľavského chodníka, Za jarok, Jastrák, Jazero, Močiar, Nad Breziny, Remník, Nad Chrasťou, Pod Vlčiu, Cez púť, Nad vinicami, Konopnice, Kostolná, Vyhorenina, Horné lúky, Zore, Hlavy, Pavlovica

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 11 z 17

Pustatina, Prieložský jarok, Úhrady, Bovdiška, Humná, Staré vinice, Dolný háj, Za Bielou hlinou, Nad stodôlkou, Nad Kapustniskami, Páterka, Pod Škepovím, Skalina, Chmelinie, Pancierka, Pustý laz, Nad Medokýšom, Ortoveň, Líšky, Pod hájom, Frčkovo, Bukovina, Biaľuška, Holizne, Hlboké, Dielnice, Hybec, Nad Chlievnym potokom, Nad Ráztokami, Pod Babkou, Zadné lúky, Vincalova lúka, Pod Dubím, Pereš, Ravne, Močiare, Troje hony, Halík, Za Starou riekou, Uhliská, Za humnami, Konopiská, Laste, Chabdie, Chrastiečka, Iňanec, Mlynské polia, Dieliky, Horné vinice, Koprovnická hora, Pažiť, Čierťažný hrb, Pod hloh, Dankovec, Na vrchu, Pod hrbom, Medzi vody, Lúky, Galamijská pastva, Majerská

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 12 z 17

Vraveň, Hlúšťa, Bralce, Klinčok, Galamia, Komín, Nad cintorínom, Rovne, Nad mlyn, Nad Dráhami, Pod Rakytou, Pod horou, Za vrchom, Pažítky, Ráztoky, Ohrada, Telek, hájovňa, Za Dolné humná, Vyškovo, Poldieliky, Kokava, Kropáčka, Kozárka, Kocheľ, Holizné zeme, Pavlova dolinka, Čierny prieloh, Selce, Pod Bovdiškou, Šarkanka, Strnádka, Pod Bieľučkým potokom, Vinice, Chrašť, Rackyne, Úzke, Strminy, Pod Brúskom, Veľká lúka, Tuškov diel, Rovne, Pod Hrbom, Pazucha, Uranička, Tably, Stupné, Lehôtka, Pod Chlievnym potokom, Dlhé diely, Vo vŕškoch, Široké lúky, Horné lúky, Nad Pažítky, Pod Stráňou, Predné lúky, Studnička, Bučina, Vyškovce, Zhora dediny

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 13 z 17

Širiny, Bohušova dolina, Drienik, Kostolná, Pod vinicami, Prostredný vŕšok, Breziny, Vlčia jama, Za cintorínom, Dolinský klin, Polomka, Do Vrbovky, Vernica, Háj, Mlyniská, Pod viničkami, Dlhé zeme, Pod Tehlou, Štrkovec, Rázsochy, Nákle, Šavlovica, Paškacie, Cibulisko, Dolné vinice, Dolné lúky, Krnáč, Fialkový háj, Rovne, Zhora kostola, Leštianska dolina, Šibenica, Veľká lúka, Ježovo, Nad Mezníkom, Pracháreň, Pod Bralce, Klokoč, Jama, Hlinište, Pod Hájiky, Hrb, Petrove dielce, Pri Medokýši, Čerešňovo, Pod kaplnkou, Dolné lúky, Veľké buky, Stolce, Pri kríži, Čerťaž, Za vrchmi, Nad mestom, Pod Holým vrchom, Galov laz, Holý vrch, Vinice, Obecná lúka, Žičovská hora, Dolina

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 14 z 17

Nad hradskou, Štepnica, Veľká hora, Pusté, Vrchná Srňajka, Tortuška, Kalvársky vrch, Srňajka, Vrch hlavy, Sečedovská hora, Šibeničný vršok, Jelšova jama, Horné lúky, Starý vrch, Plachtínsky vrch, Krákorov vrch, Kozí vrch, Pod luhom, Kamienka, Judin vrch, Spodná Srňajka, Vincelova lúka, Katovka, Veľká hora, Chlanačka, Sklenárka, Koliesko, Dubina, Hradské pole, Imrovka, Starý vrch, Baza, Močiar, Stredná tabla, Pecná stráňa, Bendiak, Pod horou, Stavenô, Mesov kopec, Záhumnice, Pánske pole, Drieňovka, Polianky, Malé buky, Veselý vŕšok, Ďurova hora, Líšne diery, Piesky, Mankova, Kačov bok, Pustý vrch, Pod Selčiankou cestou, Očenáška, Šárova dolina, Mešovka, Mandové kúty, Rovne, Sušiny, Mrázovka, Strhársky vrch

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 15 z 17

Gočovské vinice, Krtíšok, Podzáhumnie, Rakytiny, Zlatá baňa, Trojrožná, Horník, Riečky, Dolná dolinka, Dielec, Škodina, Nad Jakubkovou, Čalomijský bok, Perné, Barbolina, Kopaničky, Jablona, Pod Dubovinou, Križnice, Krivý diel, Nad mlynom, Malý Radov, Mútnice, Tohajska, Zlobov laz, Za lesom, Košik, Kožuška, Čerťaš role, Dĺžiny, Nová vinica, Korpáš, Kolovratný diel, Konopnice na Paluchu, Stará vinica, Kňazov laz, Pod Petian chodníkom, Raveň, Dolinka, Nad Kováčovov jamou, Borok, Skalnatý bok, Potok, Pri hore, Dolné lúky, Driena, Medzi potôčkami, Údol, Pavkove záhumnia, Mikšina, Chyžkovka, Lazinka, Za brezie, Na Brezovskom chodníku, Polomy, Koniec nad lazy, Vargov vŕšok, Jazarce, Nad háj, Šalovica

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 16 z 17

Nad lahošom, Rechtorov košiar, Gubolec, Strehovica, Fodorová, Gerhardov vrch, Nad Chrapovou, Dolina, Pliešky, Pod stračkou, Za hájom, Zákutie, Zdola Valovo, Rúbanica, Vlčie drenie, Do Koryčišťa, Madáčovo, Ivanišková, Barbolinsko, Medzi potôčky, Ferianská, Lazná ortoveň, Česnačka, Nárt, Pod hruškami, Boháč, Zhora Valovo, Ploský vrch, Ďurkova dolina, Makovce, Klinčoky, Na Hrabia, Dúbrava, Čierne stromy, Ošičie, Kratiny, Do vršku, Breza, Nad dolinkou, Dolno Dačovlomský mlyn, Sukničky, Gaštanov sad, Chrapová, Fľaky, Líhovec, Tomanovo, Kapustnisko, Ďurková dolina, Rakyta, Frankov mlyn, Studená, Za Horným Žiarom, Háj, Danišová, Panina studňa, Močiar, Medzi cestami, Pod Kačaňou, Krpeľ, Dolina

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 17 z 17

Viničky, Hroblička, Nad hájom, Horná dolinka, Chmelina, Seč, Prvosna, Nad Močidlami, Zhora Zákutia, Dedrahovica, Návrtie, Vlčí vrch, Na Žiari, Záhumnie západné, Široké zeme, Do Dielnic, Východné záhumnie, Džigová jama, Horné záhumnia, Hudcové lúky, Beňova stránička, Malý močiar, Dolné hájnikovské, Jamištia, Nemcová, Kačaňa, Lahoš, Miklanovo, Za Dolným Žiarom, Pod ulicou, Pod Členkovicou, Pod majerom, Chrastinský jarok, Hrabina, Pavlovská, Kalmárovská, Za Hrbom, Táliky, Východné záhumie, Proti stolíku

miesto inde

Mikroregión Poiplie (439x), Mikroregión Veľký potok - Ipeľ (408x), Mikroregión Strehovská dolina (307x), Mikroregión Malé Zlievce (168x), Plachtince (146x), Strháre (143x), Príbelce (123x), Dolné Strháre (120x), Dačov Lom (113x), Vinica (111x), Chrťany (110x), Dolná Strehová (106x), Stredné Plachtince (96x), Pravica (86x), Modrý Kameň (85x), Dolné Príbelce (85x), Želovce (81x), Horné Strháre (77x), Horné Príbelce (72x), Brusník (71x), Záhorce (70x), Dolný Dačov Lom (69x), Horná Strehová (68x), Kováčovce (68x), Sucháň (68x), Hrušov (67x), Dolné Plachtince (65x), Širákov (63x), Seľany (61x), Červeňany (61x)
miesto v Mikroregión Poiplie
miesto v Mikroregión Veľký potok - Ipeľ
miesto v Mikroregión Strehovská dolina

Podobné, okres Veľký Krtíš:

2167x turistika, 2037x miesto, 26x orientačný bod, 20x turistické informácie, 17x strom, 17x chranený strom, 13x prístrešok, altánok, 12x atrakcia, 12x poľovnícky posed, 5x komín, 3x ohnisko, 2x orientačná mapa, 2x studňa, 1x miesto na piknik
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Veľký Krtíš

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-velky-krtis.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.