Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Veľký Krtíš » turistika » miesto

Miesto, okres Veľký Krtíš

Miesto v okres Veľký Krtíš

V okres Veľký Krtíš sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 1 z 17

Novina, Plieška, Záhumnie, Pod záhradami, Zákľuka, Antolova dolinka, Nad mlynom, Malá kúria, Za vrchnou chrasťou, Útlaky, Sibéria, Za riekou, Balička, Pod Malým vrchom, Pálikovec, Pri Hradzianskom chotári, Novohradská strana, Horné Príbelce, Lúky, Kapica, Verbeška, Pod dedinou, Tisovník, Páterka, Hrb, Za hôrku, Horné konopiská, Kapustnice, Pri Močidlách, Zdola Malej Viesky, Za humnami, Malý Bretonec, Za žliebkom, Mlyn, Pravička, Zábava, Krížnice, Mlyn Dolina, Modrý Kameň, Horné Riečky, Záferka, Riečky, Za Katovkou, Majerské zeme, Staré Vinice, Stolcové záhumnia, Bodor, Pavkove záhumnie, Nad dedinou, Veľká ráztoka, Nad studničkou, Potok Dolina, Konopnice za košiarom, Dolné lúky, Dolná lúka, Integra, Za záhradami, Zajská dolina, Táliky, Za ošipárňou

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 2 z 17

Medzi priehony, Pätnica, Vinice, Horné štáliky, Štepovie, Pažiť, Biela studňa, Brnište, Rybník, Nad Závadským potokom, Na Vinici, Holizeň, Kapustnisko, Malý Kiarov, Kiarovská samota, Sobôtky, Syrové vrecká, Adamova Štala, Sobôtka, Sklady, Meštrov laz, Široký vrch, Horné záhumnie, Matiášov vrch, Konopnice, Nemcov Salaš, Lazy, Pustasik, Kapustniská, Lúčky, Čerťažie, Nad starým kostolom, Ortovisko, Kopanice, Pri kostole, Kopanica, Verestoveň, Úboč, Spodný hon, Pažiť, Nad Pažiťou, Do Čalomijského chotára, Do Pažiti koncom, Nad Starým vrchom, Surdícka stráň, Do hradskej, Jasenec, Pri cintoríne, Pod Vrabčím vrchom, Pod Surdíkom, Nad jamami, Vápenica, Konopiská, Pod záhradou, Pri Ráztoke, Prostredná Hruština, Dlhé jutrá, Lukošský kút, Dolná Hrušťina, Ryžoviská

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 3 z 17

Urbárska pastva, Hruštiny, Do Ráztoky koncom, Horné lúky, Pod vinicani, Hrúžeľ, Močkanka, Kostolná, Dedinské lúky, Dolné lúky, Šarina, Hornádka, Pri Ipli, Hradište, Za horou, Pod vinicami, Dlhé Ružiny, Nový vrch, Byčia dolina, Majerské, Veľký kút, Hrudeľ, Hruštianské lúky, Pustatina, Krátke Ružiny, Cez mláku, Hľadno, Jamy, Ortovisko, Pri pivniciach, Dľžiny, Cvrkavka, Nové vinice, Pažit, Vinice, Pri Kríži, Červenáčka, Studnička, Budská lúka, Pri Háliku, Pod zemami, Mláka, Ráztoka, Hradzianske vinice, Kozia stráň, Hradziansko, Barošky, Vartiečka, Stráň, Železníky, Kutička, Studená stráň, Veľká Raveň, Hadigaš, Kobolica, Nemes, Pod skalou, Mlynský járok, Roveň, Dolničianské lazy

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 4 z 17

Nemeš, Nad kostolom, Chríb, V kúte, Močiar, Šútrik, piesok, Stredné lazy, Biele zeme, Piesok, Drieňov, Hrebenačka, Pod závoz, Dolina, Dolná vrbina, Ožina, Pri Kamennom kríži, Dolmičiacke lazy, Vidovec, Prevráteniny, Široké prielohy, Háje, Ortoviská, Hruština, Brehy, Za novou cestou, Medvedia studňa, Pri hruške, Býčia studňa, Mláka, Kostolný vidovec, Šťavica, Kováčovský vrch, Kutina, Horné Lazy, Hruštinské lúky, Cerovec, Kúria, Vápenice, Jarčaniská, Bendovské lúky, Medzi jarky, Borovčie, Na Dúbravky, Slopy, Obľahel, Pod Bukovinkou, Muránik, Zabitvo, Nad studňou, Hrobľa, Jankova lúčka, Dlhý vidovec, Jankovský vrch, Studený vŕšok, Horná vrbina, Široké Dráhy, Dvilina, Lištica, Dolné lúky

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 5 z 17

Klátna, Vrchy, Kochlačka, Spodný prieloh, Nad jarky, Veľká tabla, Gajdoška, Kratiny, Medzi Patance, Široký prieloh, Bendov laz, Španiel, Pod hájom, Hlavy, Dolný tormáš, Kucak, Dlhé rovne, Pod Hrádkami, Líščie jamy, Nad studňou, Manková, Horný tormáš, Curmanka, Pod Sibériou, Drieňovka, Nad Haneskou, Čerťaž, Veľké rovne, Prostredná, Hrania strana, Haneska, Jazerné lúky, Valachovka, Starý háj, Cerina, Nad vinicami, Obeckovský vrch, Na vrchu, Brďo, Za mlyniskom, Veľká tabla, Farkaška, Súdenina, Silanky, Čerťazka, Bukovinka, Ďaleký výhľad, Nad krížom, Nad Pálikovec, Španiel laz, Galovky, Prchavice, Panská z hrada, Pod tehelňou, Pod Riglom, Vrchné lúky, Čurkotka, Brody, Jakušov kút, Močiarik

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 6 z 17

Potuchová dolina, Panská lúka, Sádky, Surdok, Raveň, Miškovka, Háj, Dolné Škriavniky, Pod Martinským vrchom, Za Krtíšskym potokom, Úboč, Šánce, Bravčie, Smrdiatá, Úzke dráhy, Pri Sucháňskom mlyne, Dielničky, Zrúbanina, Kukučka, Nad lúčnym mlynom, Michalkovička, Kolčovanina, Nad mlynom, Dlhé Diely, Nad Pánskou z hradou, Nad Bukovcom, Sucháňska dolina, Rigel, Kopanice, Brestová dolina, Dolná Manková, Kalovníky, Janov laz, Bukovec, Nad Búroskovom, Dolné zeme, Háj, Nad Hrádkami, Vráta, Chotár, Nad lúky, Pod Surdokom, Dolné lúky, Močiar, Horné zeme, Ploštiny, Pustatina, Veľké lúky, Veľká hora, Kopanice, Dieliky, Nad pustatinou, Za mostom, Klinovačky, Viničky, Nad Bartóčkou, Ročkárova hora, Noviny, Medzi potokmi, Za humná

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 7 z 17

Húštie, Prachárňa, Nad Jamou, Roveň, Voľava, Michalka, Na Tri jarky, Pod lipinou, Pod Starý háj, Horný háj, Pod skalinou, Pri mlyne, Pod Stráničkou, Kostolný Ortvan, Kapasz puszta, Bresťovec, Nad Voľavou, Za priehonom, Brezinky, Pod brody, Mačudovci, Kňazovské, Čonkabuk, Nad parkom, Kozí hrb, Hrušťovec, Bešeňov, Pri hati, Jobáďov, Na Doline, Bukovská dolina, Tále, Rákytie, Dobošová, Rovášov vŕšok, Rúnik, Spodné prielohy, Tehlovňa, Nad Pravičkou, Horný Bukovec, Vankova dolina, Nad Mlynským jarkom, Kraje, Kakatka, Dolné lúky, Hrb, Ohrady, Hôrka, Starý háj, Hŕbok, Nad chyžou, Kapustnice, Dolné rovne, Hore koncom, Kňahník, Borokváš, Pod vinicami, U brestia, U chotára, Nad záhradami

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 8 z 17

Vlčia jama, Prielohy, Za dolinky, K Vátovciam, Za Horný háj, Pod Chrasťou, Horné prielohy, Uhrinov vŕšok, Borovkáš, Za Kozí hrb, Vlčia jama, Žobrák, Diniská, Kúria, Na jame, Za hájom, Dolina, Boky, Nad brezinky, Do Čergu, Pod hradskou, Mačia stráň, Vrch Brezinka, Jazarcia, Do ravien koncom, Chrasť, Široké, Borovkáš, Bučina, Mlynský járok, Háj, Staré vinice, Kapustnice, Kostolná, Plesá, Za potokom, Syrava, Beľava, Záhumia, Hlavy, Za horným hájom, Čachovo, Dolné prielohy, Návozy, Mláchy, Ľuboreč, U tŕnia, Do Voľavy, Skalná baňa, Ivanka, Za dolným hájom, Nad Bukovcom, Sklady, Žobrácka dolina, Močidlá, Za orechom, Lazy, Trávne lúky, Dúbrava, Na Topoli

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 9 z 17

Hlboké, Nad hradskou, Nad Dankovcom, Mačíňa, Pod Ľuboriečskou cestou, Jamy, Stužka, Drahoňovo, Na Močiari, Za Kakatkou, Telek, Horné vinice, Mlynské polia, Kremenia, Pavlova dolinka, Pažiť, Nad mlyn, Na Dbole, Volovište, Lúky, Oskoruža, Záhumenica, Moštec, Vrchný hon, Koprovnička, Chrašť, Pancierka, Chlievnym potokom, Za vrchom, Ráztoky, Pereš, Hybec, Medzi vody, hájovňa, Zdola dediny, Pod hrbom, Pod hájom, Horné lúky, Ohrada, Halík, Na vrchu, Bralce, Skaličný vŕšok, Čierny prieloh, Dolný Bukovec, Iňanec, Siedma tabla, Nad Ráztoky, Gáborka, Pavlovica, Nad cintorínom, Červený vŕšok, Galamia, Zadné lúky, Biaľuška, Za šibenicou, Nad Medokýšom, Na kňazovom, Pod Čotou, Vyhorenina

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 10 z 17

Troje hony, Bencova jama, Vraveň, Bánov háj, Podiely, Nové Vinice, Na Chotári, Pod cintorínom, Močiare, Sikliak, Lúky pod záhradami, Hlavy, Nad vinicami, Pod Viničkami, Pri brode, Šárna, Stránička, Za Horné humná, Frčkovo, Skalina, Rovne, Medzník, Nad lúčkami, Pecná stráň, Dlhé, Rovne, Za jarok, Holizne, Úzke lúky, Strnádka, Zore, Nad Breziny, Rakyta, Prostredný hon, Chotár, Šarkanka, Husia pastva, Komín, Dolná hora, Rackyne, Prvošné, Sklady, Dankovec, Chmelinie, Dynisko, Kostolná, Širiny, Malé ortovisko, Galamijská pastva, Gelendov laz, Vincalova lúka, Dráhy, Páterka, Sedreš, Žabica, Pod hloh, Poldieliky, Chabdie, Pažítky, Kozárka

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 11 z 17

Vinice, Veľká lúka, Laste, Vyškovo, Líšky, Horné strminy, Dielnice, Za Dolné humná, Nad vinicami, Ravne, Bukovina, Nad Hlbokým, Jamky, Za vrch, Konopnice, Pri Vrbovke, Veľký kút, Pod Škepovím, Do Žihľavského chodníka, Nad chodník, Za dubom, Nad Ráztokami, Breh, Paškácie, Šiašov vŕšok, Kokava, Cez púť, Úhrady, Pod Babkou, Pod Vinice, Stráčky, Prieložský jarok, Holizné zeme, Za Dolinou, Pod Bovdiškou, Pod Rakytou, Čierťažný hrb, Nad stodôlkou, Pod jarok, Krivá púť, Uhliská, Pod jarkom, Chrastiečka, Remník, Kostolná, Nad Dráhami, Nivy, Dolný háj, Za Bielou hlinou, Ťakiarov jarok, Háj, Nad Chrasťou, Dúbrava, Hlúšťa, Vlčia, Za humnami, Cirkevná, Kopane, Pustatina, Úzke

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 12 z 17

Pri Hradskom chodníku, Bovdiška, Polichy, Nad Kapustniskami, Mezník, Hlboké, Pustý laz, Jastrák, Pod horou, Mlynský jarok, Pod Brúskom, Konopiská, Kratina, Pod Dubím, Staré vinice, Za Starou riekou, Strminy, Nagykút, Koprovnická hora, Pod Vlčiu, Kropáčka, Nad Chlievnym potokom, Močiar, Dieliky, Pod Bieľučkým potokom, Humná, Kapustné záhrady, Preľač, Bukovec, Klinčok, Chotár, Kocheľ, Mozdrička, Prístavkov vŕšok, Nad Starými Vinicami, Ortoveň, Majerská, Selce, Kamenná brána, Jazero, Šibenica, Čerešňovo, Šavlovica, Klokoč, Dolné lúky, Stupné, Tably, Pod Chlievnym potokom, Nad Mezníkom, Mlyniská, Zhora kostola, Pod Bralce, Fialkový háj, Dlhé zeme, Pracháreň, Breziny, Vo vŕškoch, Polomka, Štrkovec, Uranička

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 13 z 17

Vlčia jama, Veľká lúka, Pod viničkami, Pod vinicami, Cibulisko, Ježovo, Pazucha, Leštianska dolina, Bohušova dolina, Do Vrbovky, Pod Hrbom, Krnáč, Tuškov diel, Dolné vinice, Horné lúky, Rovne, Pod Stráňou, Paškacie, Pod Hájiky, Studnička, Vyškovce, Bučina, Dlhé diely, Pri Medokýši, Drienik, Pod kaplnkou, Prostredný vŕšok, Za cintorínom, Kostolná, Rovne, Vernica, Hlinište, Dolinský klin, Zhora dediny, Nad Pažítky, Nákle, Háj, Rázsochy, Široké lúky, Predné lúky, Pod Tehlou, Petrove dielce, Lehôtka, Jama, Hrb, Širiny, Vrch hlavy, Pod luhom, Vrchná Srňajka, Plachtínsky vrch, Spodná Srňajka, Kamienka, Kalvársky vrch, Veľká hora, Koliesko, Tortuška, Pusté, Dubina, Veľké buky, Vincelova lúka

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 14 z 17

Starý vrch, Vinice, Sečedovská hora, Za vrchmi, Jelšova jama, Stolce, Katovka, Pod Holým vrchom, Dolné lúky, Chlanačka, Imrovka, Pri kríži, Horné lúky, Štepnica, Hradské pole, Srňajka, Holý vrch, Galov laz, Šibeničný vršok, Kozí vrch, Sklenárka, Nad hradskou, Nad mestom, Čerťaž, Veľká hora, Krákorov vrch, Žičovská hora, Judin vrch, Obecná lúka, Dolina, Krtíšok, Stredná tabla, Mrázovka, Pustý vrch, Starý vrch, Mešovka, Stavenô, Mankova, Veselý vŕšok, Líšne diery, Baza, Strhársky vrch, Pánske pole, Pod horou, Malé buky, Drieňovka, Mandové kúty, Polianky, Močiar, Pecná stráňa, Záhumnice, Šárova dolina, Očenáška, Mesov kopec, Piesky, Pod Selčiankou cestou, Sušiny, Kačov bok, Ďurova hora, Gočovské vinice

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 15 z 17

Bendiak, Rovne, Kapustnisko, Nad mlynom, Tohajska, Kožuška, Vlčí vrch, Frankov mlyn, Sukničky, Líhovec, Dielec, Rúbanica, Zákutie, Nad dolinkou, Dolno Dačovlomský mlyn, Jablona, Šalovica, Za Hrbom, Za lesom, Gerhardov vrch, Nad lahošom, Hrabina, Táliky, Za Dolným Žiarom, Dolinka, Pavkove záhumnia, Džigová jama, Za brezie, Ferianská, Jazarce, Chyžkovka, Barbolina, Dolina, Pod ulicou, Zdola Valovo, Seč, Prvosna, Široké zeme, Dĺžiny, Močiar, Dolné lúky, Nárt, Vargov vŕšok, Nemcová, Potok, Lahoš, Kňazov laz, Nad Močidlami, Ploský vrch, Škodina, Dolina, Dolná dolinka, Ivanišková, Dedrahovica, Na Hrabia, Do Koryčišťa, Na Brezovskom chodníku, Gaštanov sad, Skalnatý bok, Polomy

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 16 z 17

Nad Chrapovou, Proti stolíku, Zhora Valovo, Borok, Nad háj, Hroblička, Do vršku, Medzi potôčky, Barbolinsko, Dúbrava, Kalmárovská, Podzáhumnie, Pavlovská, Makovce, Strehovica, Na Žiari, Zhora Zákutia, Kolovratný diel, Do Dielnic, Pod Petian chodníkom, Ďurková dolina, Kačaňa, Pod Dubovinou, Dolné hájnikovské, Nad hájom, Konopnice na Paluchu, Košik, Krpeľ, Rakytiny, Jamištia, Malý Radov, Pod Členkovicou, Krivý diel, Záhumnie západné, Horná dolinka, Beňova stránička, Kopaničky, Viničky, Za hájom, Medzi cestami, Chrastinský jarok, Hudcové lúky, Fľaky, Danišová, Fodorová, Čalomijský bok, Panina studňa, Miklanovo, Tomanovo, Studená, Pod stračkou, Nová vinica, Madáčovo, Pliešky, Východné záhumnie, Háj, Koniec nad lazy, Lazná ortoveň, Mikšina, Chmelina

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 17 z 17

Trojrožná, Údol, Križnice, Malý močiar, Gubolec, Za Horným Žiarom, Čerťaš role, Klinčoky, Rechtorov košiar, Východné záhumie, Breza, Zlatá baňa, Rakyta, Horné záhumnia, Vlčie drenie, Pod majerom, Pod hruškami, Lazinka, Čierne stromy, Zlobov laz, Pod Kačaňou, Korpáš, Nad Kováčovov jamou, Driena, Stará vinica, Česnačka, Chrapová, Riečky, Ďurkova dolina, Návrtie, Horník, Medzi potôčkami, Perné, Mútnice, Pri hore, Nad Jakubkovou, Kratiny, Ošičie, Boháč, Raveň

miesto inde

Mikroregión Poiplie (439x), Mikroregión Veľký potok - Ipeľ (408x), Mikroregión Strehovská dolina (307x), Mikroregión Malé Zlievce (168x), Plachtince (146x), Strháre (143x), Príbelce (123x), Dolné Strháre (120x), Dačov Lom (113x), Vinica (111x), Chrťany (110x), Dolná Strehová (106x), Stredné Plachtince (96x), Pravica (86x), Modrý Kameň (85x), Dolné Príbelce (85x), Želovce (81x), Horné Strháre (77x), Horné Príbelce (72x), Brusník (71x), Záhorce (70x), Dolný Dačov Lom (69x), Horná Strehová (68x), Kováčovce (68x), Sucháň (68x), Hrušov (67x), Dolné Plachtince (65x), Širákov (63x), Seľany (61x), Červeňany (61x)
miesto v Mikroregión Poiplie
miesto v Mikroregión Veľký potok - Ipeľ
miesto v Mikroregión Strehovská dolina

Podobné, okres Veľký Krtíš:

2168x turistika, 2037x miesto, 26x orientačný bod, 21x turistické informácie, 17x strom, 17x chranený strom, 13x prístrešok, altánok, 12x atrakcia, 12x poľovnícky posed, 5x komín, 3x ohnisko, 2x orientačná mapa, 2x studňa, 1x miesto na piknik
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Veľký Krtíš

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-velky-krtis.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.