Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Veľký Krtíš » turistika » miesto

Miesto, okres Veľký Krtíš

Miesto v okres Veľký Krtíš

V okres Veľký Krtíš sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 1 z 17

Útlaky, Za vrchnou chrasťou, Záhumnie, Pod záhradami, Zákľuka, Horné Príbelce, Antolova dolinka, Nad mlynom, Malá kúria, Novina, Plieška, Sibéria, Pod Malým vrchom, Za riekou, Balička, Pálikovec, Pri Hradzianskom chotári, Novohradská strana, Lúky, Kapica, Verbeška, Pod dedinou, Horné konopiská, Zdola Malej Viesky, Za hôrku, Páterka, Tisovník, Za humnami, Kapustnice, Pri Močidlách, Hrb, Malý Bretonec, Pravička, Mlyn, Za žliebkom, Zábava, Mlyn Dolina, Krížnice, Modrý Kameň, Záferka, Horné Riečky, Riečky, Za Katovkou, Majerské zeme, Stolcové záhumnia, Staré Vinice, Pavkove záhumnie, Bodor, Nad dedinou, Dolné lúky, Konopnice za košiarom, Nad studničkou, Potok Dolina, Veľká ráztoka, Dolná lúka, Integra, Za záhradami, Zajská dolina, Táliky, Za ošipárňou

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 2 z 17

Medzi priehony, Horné štáliky, Štepovie, Biela studňa, Pätnica, Pažiť, Vinice, Malý Kiarov, Sobôtky, Meštrov laz, Horné záhumnie, Nad Závadským potokom, Brnište, Kiarovská samota, Sklady, Sobôtka, Kapustnisko, Široký vrch, Holizeň, Na Vinici, Syrové vrecká, Adamova Štala, Rybník, Lúčky, Konopnice, Matiášov vrch, Kapustniská, Nad starým kostolom, Lazy, Pustasik, Nemcov Salaš, Čerťažie, Pri kostole, Kopanice, Ortovisko, Kopanica, Verestoveň, Úboč, Spodný hon, Pažiť, Nad Pažiťou, Do Čalomijského chotára, Nad Starým vrchom, Do Pažiti koncom, Surdícka stráň, Do hradskej, Pri cintoríne, Jasenec, Pod Vrabčím vrchom, Pod Surdíkom, Nad jamami, Pri Ráztoke, Dlhé jutrá, Pod záhradou, Konopiská, Prostredná Hruština, Vápenica, Horné lúky, Urbárska pastva, Dolná Hrušťina

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 3 z 17

Ryžoviská, Lukošský kút, Do Ráztoky koncom, Hruštiny, Dolné lúky, Kostolná, Dedinské lúky, Močkanka, Pod vinicani, Hrúžeľ, Hradište, Hornádka, Za horou, Šarina, Pri Ipli, Byčia dolina, Nový vrch, Pod vinicami, Dlhé Ružiny, Majerské, Hrudeľ, Hruštianské lúky, Veľký kút, Hľadno, Pustatina, Cez mláku, Jamy, Krátke Ružiny, Pri pivniciach, Nové vinice, Vinice, Ortovisko, Cvrkavka, Dľžiny, Pažit, Červenáčka, Studnička, Budská lúka, Pri Háliku, Pri Kríži, Pod zemami, Mláka, Ráztoka, Pod skalou, Hradzianske vinice, Močiar, Chríb, Kobolica, Barošky, Nemes, Piesok, Kutička, piesok, Vartiečka, Biele zeme, Roveň, Hradziansko, Studená stráň, V kúte, Šútrik

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 4 z 17

Kozia stráň, Železníky, Drieňov, Mlynský járok, Nemeš, Stráň, Nad kostolom, Hadigaš, Veľká Raveň, Stredné lazy, Dolničianské lazy, Hrebenačka, Cerovec, Mláka, Ožina, Pri hruške, Dolina, Kováčovský vrch, Kostolný vidovec, Borovčie, Dolmičiacke lazy, Kutina, Ortoviská, Hruštinské lúky, Dolná vrbina, Medzi jarky, Vápenice, Horné Lazy, Pod závoz, Brehy, Za novou cestou, Vidovec, Prevráteniny, Pri Kamennom kríži, Medvedia studňa, Býčia studňa, Kúria, Šťavica, Bendovské lúky, Háje, Široké prielohy, Jarčaniská, Hruština, Silanky, Curmanka, Slopy, Pod hájom, Ďaleký výhľad, Veľká tabla, Prchavice, Spodný prieloh, Nad Pálikovec, Valachovka, Nad studňou, Veľké rovne, Španiel laz, Starý háj, Lištica, Panská lúka, Klátna

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 5 z 17

Pod Bukovinkou, Pod Sibériou, Močiarik, Nad studňou, Na vrchu, Bendov laz, Dolný tormáš, Široký prieloh, Na Dúbravky, Gajdoška, Drieňovka, Horný tormáš, Líščie jamy, Nad krížom, Dolné lúky, Veľká tabla, Bukovinka, Pod tehelňou, Dlhé rovne, Obľahel, Nad Haneskou, Potuchová dolina, Prostredná, Miškovka, Španiel, Farkaška, Medzi Patance, Jankova lúčka, Galovky, Dlhý vidovec, Haneska, Surdok, Brody, Vrchy, Studený vŕšok, Brďo, Pod Riglom, Hrobľa, Kochlačka, Kratiny, Jazerné lúky, Cerina, Čerťaž, Čerťazka, Jakušov kút, Čurkotka, Pod Hrádkami, Obeckovský vrch, Nad vinicami, Zabitvo, Hrania strana, Dvilina, Kucak, Panská z hrada, Hlavy, Jankovský vrch, Za mlyniskom, Široké Dráhy, Muránik, Vrchné lúky

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 6 z 17

Raveň, Súdenina, Horná vrbina, Manková, Nad jarky, Sádky, Janov laz, Dolná Manková, Nad lúčnym mlynom, Nad Pánskou z hradou, Pustatina, Úzke dráhy, Nad mlynom, Kalovníky, Šánce, Bukovec, Nad Hrádkami, Nad Búroskovom, Vráta, Háj, Pod Surdokom, Nad Bukovcom, Michalkovička, Nad lúky, Močiar, Bravčie, Pri Sucháňskom mlyne, Kolčovanina, Kopanice, Rigel, Dolné lúky, Sucháňska dolina, Brestová dolina, Za Krtíšskym potokom, Zrúbanina, Dlhé Diely, Kukučka, Dolné Škriavniky, Pod Martinským vrchom, Dielničky, Dolné zeme, Smrdiatá, Chotár, Úboč, Ploštiny, Horné zeme, Háj, Pod hradskou, Uhrinov vŕšok, Rovášov vŕšok, Horný háj, Nad Jamou, Ohrady, Syrava, Kúria, Spodné prielohy, Rúnik, Skalná baňa, Za potokom, Za humná

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 7 z 17

Pri hati, Plesá, Boky, Pod vinicami, Rákytie, Trávne lúky, Pod Stráničkou, Ročkárova hora, Kapustnice, Kapasz puszta, Do Voľavy, Nad Bartóčkou, Pod Ľuboriečskou cestou, Jobáďov, Pod lipinou, Bukovská dolina, Dolina, Za mostom, Močidlá, Kňazovské, Mačia stráň, Medzi potokmi, Nad Mlynským jarkom, Nad záhradami, Kapustnice, Nad pustatinou, Viničky, Kozí hrb, Bešeňov, Dobošová, Hôrka, Beľava, Za horným hájom, Borokváš, U tŕnia, Pri mlyne, Kňahník, Sklady, Na Tri jarky, Borovkáš, Bresťovec, Staré vinice, Nad chyžou, Dolné prielohy, Dolné lúky, Hrušťovec, Veľká hora, Prachárňa, Dúbrava, Klinovačky, Starý háj, Vlčia jama, Nad Pravičkou, Hlavy, Návozy, Prielohy, Do Čergu, Mlynský járok, U brestia, Široké

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 8 z 17

Ľuboreč, Diniská, Pod Starý háj, Nad hradskou, Hlboké, Za priehonom, Vankova dolina, Voľava, Žobrák, Pod skalinou, Za Kozí hrb, Mačudovci, Roveň, Kostolný Ortvan, Ivanka, Kraje, Pod brody, Michalka, Za Horný háj, Nad parkom, Hore koncom, Záhumia, Nad Voľavou, Borovkáš, Chrasť, Za dolinky, Noviny, Háj, Horný Bukovec, Nad brezinky, Nad Bukovcom, Vlčia jama, Kakatka, Za orechom, Jazarcia, U chotára, Tále, Dieliky, Mačíňa, Nad Dankovcom, Mláchy, Brezinky, Čachovo, Za dolným hájom, Hrb, Čonkabuk, Hŕbok, Na jame, Jamy, Kopanice, Tehlovňa, Na Topoli, Kostolná, Za hájom, Do ravien koncom, Lazy, Pod Chrasťou, Vrch Brezinka, K Vátovciam, Dolné rovne

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 9 z 17

Húštie, Bučina, Žobrácka dolina, Na Doline, Horné prielohy, Veľké lúky, Koprovnička, Nad vinicami, Cirkevná, Humná, Na Dbole, Nad Dráhami, Remník, Polichy, Hlúšťa, Paškácie, Pod Čotou, Mozdrička, Chotár, Holizne, Nad cintorínom, Za Bielou hlinou, Oskoruža, Telek, Poldieliky, Pod Babkou, Nad vinicami, Pereš, Uhliská, Vyhorenina, Horné strminy, Nad Ráztokami, Iňanec, Pod hloh, Siedma tabla, Nové Vinice, Mezník, Šiašov vŕšok, Jazero, Kostolná, Dlhé, Čierťažný hrb, Pod cintorínom, Širiny, Stužka, Do Žihľavského chodníka, Nad lúčkami, Na kňazovom, Pod Bieľučkým potokom, Nad Medokýšom, Háj, Dúbrava, Za šibenicou, Ravne, Vincalova lúka, Pod horou, Za vrchom, Drahoňovo, Jamky, Klinčok

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 10 z 17

Strnádka, Veľká lúka, Galamijská pastva, Lúky pod záhradami, Kokava, Vraveň, Hlboké, Za dubom, Staré vinice, Preľač, Rackyne, Bukovec, Hybec, Ťakiarov jarok, Krivá púť, Halík, Prieložský jarok, Gáborka, Podiely, Nad Breziny, Čierny prieloh, Prvošné, Sklady, Chabdie, hájovňa, Nad Kapustniskami, Za vrch, Pažiť, Dolný Bukovec, Skalina, Vinice, Za humnami, Nad Chrasťou, Stránička, Na Chotári, Kozárka, Nad Ráztoky, Lúky, Medzník, Konopnice, Pod Bovdiškou, Nad Chlievnym potokom, Troje hony, Biaľuška, Bánov háj, Pažítky, Na Močiari, Za Horné humná, Dielnice, Pod jarkom, Chlievnym potokom, Pod Vinice, Pod Viničkami, Pri Hradskom chodníku, Pod Brúskom, Kropáčka, Záhumenica, Majerská, Pancierka, Kratina

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 11 z 17

Dynisko, Rovne, Prístavkov vŕšok, Nad stodôlkou, Breh, Strminy, Úzke lúky, Za Starou riekou, Chotár, Kremenia, Nivy, Malé ortovisko, Za jarok, Nad chodník, Sikliak, Vlčia, Úhrady, Pod Vlčiu, Pod hájom, Rakyta, Pavlova dolinka, Dieliky, Bukovina, Šárna, Zdola dediny, Horné vinice, Bencova jama, Nad mlyn, Chrastiečka, Vrchný hon, Pod Dubím, Husia pastva, Jastrák, Ohrada, Za Kakatkou, Nad Starými Vinicami, Hlavy, Pri Vrbovke, Pod hrbom, Horné lúky, Frčkovo, Skaličný vŕšok, Volovište, Močiar, Konopiská, Úzke, Páterka, Prostredný hon, Červený vŕšok, Pavlovica, Ráztoky, Sedreš, Nad Hlbokým, Kocheľ, Ortoveň, Pecná stráň, Zadné lúky, Veľký kút, Na vrchu, Kamenná brána

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 12 z 17

Bralce, Mlynský jarok, Vyškovo, Koprovnická hora, Kostolná, Komín, Bovdiška, Pod Škepovím, Pod Rakytou, Dankovec, Líšky, Za Dolné humná, Nagykút, Galamia, Laste, Gelendov laz, Dolná hora, Kapustné záhrady, Kopane, Močiare, Rovne, Cez púť, Chmelinie, Dolný háj, Chrašť, Zore, Pri brode, Pustatina, Mlynské polia, Žabica, Za Dolinou, Šarkanka, Pod jarok, Pustý laz, Holizné zeme, Dráhy, Medzi vody, Selce, Moštec, Stráčky, Pod Hrbom, Pod viničkami, Uranička, Pri Medokýši, Fialkový háj, Pod Stráňou, Čerešňovo, Nad Pažítky, Leštianska dolina, Pod vinicami, Horné lúky, Petrove dielce, Jama, Lehôtka, Paškacie, Vo vŕškoch, Klokoč, Tably, Do Vrbovky, Dolné vinice

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 13 z 17

Háj, Zhora kostola, Hlinište, Rovne, Pod Chlievnym potokom, Dlhé diely, Stupné, Pazucha, Zhora dediny, Vlčia jama, Mlyniská, Hrb, Pod Tehlou, Polomka, Bučina, Dolinský klin, Vyškovce, Studnička, Rovne, Široké lúky, Breziny, Ježovo, Za cintorínom, Dlhé zeme, Pod Hájiky, Šibenica, Rázsochy, Pod kaplnkou, Dolné lúky, Prostredný vŕšok, Veľká lúka, Vernica, Širiny, Štrkovec, Kostolná, Predné lúky, Šavlovica, Pracháreň, Krnáč, Bohušova dolina, Pod Bralce, Drienik, Nákle, Cibulisko, Nad Mezníkom, Tuškov diel, Holý vrch, Tortuška, Katovka, Pri kríži, Štepnica, Čerťaž, Chlanačka, Jelšova jama, Plachtínsky vrch, Pod Holým vrchom, Spodná Srňajka, Srňajka, Vincelova lúka, Za vrchmi

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 14 z 17

Stolce, Dolina, Obecná lúka, Galov laz, Šibeničný vršok, Dubina, Kalvársky vrch, Veľká hora, Pod luhom, Kamienka, Krákorov vrch, Kozí vrch, Vinice, Horné lúky, Veľké buky, Imrovka, Sečedovská hora, Vrchná Srňajka, Vrch hlavy, Veľká hora, Koliesko, Starý vrch, Pusté, Sklenárka, Hradské pole, Dolné lúky, Nad hradskou, Judin vrch, Žičovská hora, Nad mestom, Rovne, Malé buky, Drieňovka, Líšne diery, Veselý vŕšok, Mankova, Stavenô, Pustý vrch, Pánske pole, Krtíšok, Pecná stráňa, Mešovka, Gočovské vinice, Pod horou, Polianky, Ďurova hora, Záhumnice, Močiar, Očenáška, Strhársky vrch, Kačov bok, Stredná tabla, Šárova dolina, Pod Selčiankou cestou, Piesky, Starý vrch, Mesov kopec, Sušiny, Baza, Mandové kúty

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 15 z 17

Mrázovka, Bendiak, Do vršku, Nárt, Lahoš, Za Hrbom, Danišová, Pod ulicou, Na Brezovskom chodníku, Na Hrabia, Jablona, Malý Radov, Nová vinica, Madáčovo, Pod Kačaňou, Proti stolíku, Za Horným Žiarom, Záhumnie západné, Studená, Kožuška, Nad háj, Za lesom, Miklanovo, Hroblička, Vlčie drenie, Líhovec, Za brezie, Dolná dolinka, Česnačka, Krivý diel, Fodorová, Pod stračkou, Nad Kováčovov jamou, Dielec, Chrapová, Sukničky, Rakytiny, Hrabina, Chmelina, Močiar, Pavlovská, Makovce, Korpáš, Vlčí vrch, Driena, Háj, Nad lahošom, Zákutie, Riečky, Trojrožná, Pri hore, Čierne stromy, Pod Petian chodníkom, Stará vinica, Nad Chrapovou, Pod Dubovinou, Pliešky, Gaštanov sad, Za hájom, Horné záhumnia

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 16 z 17

Beňova stránička, Ploský vrch, Dolina, Ivanišková, Panina studňa, Boháč, Pod hruškami, Koniec nad lazy, Malý močiar, Kňazov laz, Na Žiari, Kopaničky, Chrastinský jarok, Horná dolinka, Klinčoky, Mikšina, Strehovica, Hudcové lúky, Zlobov laz, Pod majerom, Košik, Dolné lúky, Krpeľ, Čerťaš role, Lazinka, Dolinka, Škodina, Križnice, Gubolec, Seč, Breza, Zhora Zákutia, Údol, Ďurkova dolina, Skalnatý bok, Tohajska, Táliky, Východné záhumie, Rakyta, Šalovica, Tomanovo, Zdola Valovo, Ferianská, Gerhardov vrch, Mútnice, Vargov vŕšok, Kačaňa, Konopnice na Paluchu, Jazarce, Nad hájom, Zhora Valovo, Medzi potôčky, Prvosna, Široké zeme, Za Dolným Žiarom, Barbolina, Medzi cestami, Perné, Do Koryčišťa, Polomy

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 17 z 17

Horník, Podzáhumnie, Ošičie, Nad Jakubkovou, Rúbanica, Borok, Dĺžiny, Kalmárovská, Nad Močidlami, Rechtorov košiar, Fľaky, Raveň, Dúbrava, Návrtie, Dolno Dačovlomský mlyn, Nad dolinkou, Čalomijský bok, Východné záhumnie, Dedrahovica, Jamištia, Lazná ortoveň, Džigová jama, Zlatá baňa, Nad mlynom, Viničky, Barbolinsko, Dolina, Kratiny, Dolné hájnikovské, Chyžkovka, Potok, Pavkove záhumnia, Kapustnisko, Frankov mlyn, Medzi potôčkami, Kolovratný diel, Ďurková dolina, Nemcová, Pod Členkovicou, Do Dielnic

miesto inde

Mikroregión Poiplie (439x), Mikroregión Veľký potok - Ipeľ (408x), Mikroregión Strehovská dolina (307x), Mikroregión Malé Zlievce (168x), Plachtince (146x), Strháre (143x), Príbelce (123x), Dolné Strháre (120x), Dačov Lom (113x), Vinica (111x), Chrťany (110x), Dolná Strehová (106x), Stredné Plachtince (96x), Pravica (86x), Modrý Kameň (85x), Dolné Príbelce (85x), Želovce (81x), Horné Strháre (77x), Horné Príbelce (72x), Brusník (71x), Záhorce (70x), Dolný Dačov Lom (69x), Horná Strehová (68x), Kováčovce (68x), Sucháň (68x), Hrušov (67x), Dolné Plachtince (65x), Širákov (63x), Seľany (61x), Červeňany (61x)
miesto v Mikroregión Poiplie
miesto v Mikroregión Veľký potok - Ipeľ
miesto v Mikroregión Strehovská dolina

Podobné, okres Veľký Krtíš:

2168x turistika, 2037x miesto, 26x orientačný bod, 21x turistické informácie, 17x strom, 17x chranený strom, 13x prístrešok, altánok, 12x atrakcia, 12x poľovnícky posed, 5x komín, 3x ohnisko, 2x orientačná mapa, 2x studňa, 1x miesto na piknik
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Veľký Krtíš

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-velky-krtis.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.