Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Veľký Krtíš » turistika » miesto

Miesto, okres Veľký Krtíš

Miesto v okres Veľký Krtíš

V okres Veľký Krtíš sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 1 z 17

Plieška, Novina, Horné Príbelce, Pod záhradami, Zákľuka, Nad mlynom, Malá kúria, Antolova dolinka, Útlaky, Za vrchnou chrasťou, Sibéria, Balička, Pod Malým vrchom, Za riekou, Pálikovec, Pri Hradzianskom chotári, Záhumnie, Novohradská strana, Verbeška, Kapica, Lúky, Pod dedinou, Za humnami, Páterka, Horné konopiská, Zdola Malej Viesky, Hrb, Za hôrku, Pri Močidlách, Tisovník, Kapustnice, Malý Bretonec, Mlyn, Pravička, Za žliebkom, Zábava, Mlyn Dolina, Krížnice, Modrý Kameň, Riečky, Horné Riečky, Záferka, Za Katovkou, Majerské zeme, Staré Vinice, Stolcové záhumnia, Pavkove záhumnie, Bodor, Nad dedinou, Dolné lúky, Potok Dolina, Veľká ráztoka, Nad studničkou, Konopnice za košiarom, Integra, Dolná lúka, Za záhradami, Táliky, Zajská dolina, Za ošipárňou

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 2 z 17

Pätnica, Pažiť, Medzi priehony, Štepovie, Vinice, Biela studňa, Horné štáliky, Sobôtky, Rybník, Brnište, Sobôtka, Kapustnisko, Nad Závadským potokom, Sklady, Syrové vrecká, Adamova Štala, Kiarovská samota, Široký vrch, Holizeň, Meštrov laz, Malý Kiarov, Horné záhumnie, Na Vinici, Nad starým kostolom, Kapustniská, Pustasik, Čerťažie, Nemcov Salaš, Matiášov vrch, Lazy, Lúčky, Konopnice, Pri kostole, Ortovisko, Kopanice, Kopanica, Verestoveň, Spodný hon, Úboč, Pažiť, Nad Pažiťou, Do Čalomijského chotára, Nad Starým vrchom, Do Pažiti koncom, Do hradskej, Surdícka stráň, Pod Vrabčím vrchom, Pri cintoríne, Jasenec, Nad jamami, Pod Surdíkom, Dlhé jutrá, Pri Ráztoke, Vápenica, Prostredná Hruština, Pod záhradou, Konopiská, Ryžoviská, Lukošský kút, Urbárska pastva

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 3 z 17

Dolná Hrušťina, Do Ráztoky koncom, Hruštiny, Horné lúky, Hrúžeľ, Kostolná, Močkanka, Pod vinicani, Dolné lúky, Dedinské lúky, Hornádka, Šarina, Pri Ipli, Hradište, Za horou, Dlhé Ružiny, Pod vinicami, Majerské, Nový vrch, Byčia dolina, Veľký kút, Hrudeľ, Hruštianské lúky, Hľadno, Cez mláku, Pustatina, Krátke Ružiny, Jamy, Nové vinice, Pri pivniciach, Cvrkavka, Ortovisko, Dľžiny, Vinice, Pažit, Pri Kríži, Budská lúka, Studnička, Červenáčka, Pri Háliku, Pod zemami, Mláka, Ráztoka, Stredné lazy, Hradzianske vinice, Dolničianské lazy, Studená stráň, Vartiečka, Piesok, Kobolica, Nemes, Hradziansko, Železníky, Mlynský járok, Nemeš, Stráň, Šútrik, Barošky, Močiar, Biele zeme

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 4 z 17

Pod skalou, Kozia stráň, Nad kostolom, Hadigaš, V kúte, Veľká Raveň, Chríb, Kutička, Roveň, piesok, Drieňov, Bendovské lúky, Háje, Prevráteniny, Dolmičiacke lazy, Mláka, Kováčovský vrch, Brehy, Hruština, Kostolný vidovec, Pri Kamennom kríži, Medzi jarky, Pod závoz, Kúria, Dolina, Kutina, Ožina, Horné Lazy, Býčia studňa, Dolná vrbina, Jarčaniská, Hrebenačka, Šťavica, Pri hruške, Vidovec, Medvedia studňa, Široké prielohy, Vápenice, Borovčie, Za novou cestou, Cerovec, Hruštinské lúky, Ortoviská, Drieňovka, Cerina, Manková, Nad vinicami, Široký prieloh, Nad studňou, Vrchy, Pod Sibériou, Klátna, Obeckovský vrch, Studený vŕšok, Farkaška, Veľká tabla, Nad jarky, Kratiny, Jakušov kút, Čerťaž

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 5 z 17

Nad studňou, Líščie jamy, Močiarik, Čerťazka, Hlavy, Španiel laz, Kochlačka, Na vrchu, Bukovinka, Raveň, Kucak, Lištica, Vrchné lúky, Starý háj, Zabitvo, Slopy, Horná vrbina, Spodný prieloh, Hrobľa, Pod Hrádkami, Curmanka, Nad krížom, Obľahel, Panská z hrada, Veľká tabla, Haneska, Jankova lúčka, Miškovka, Surdok, Španiel, Potuchová dolina, Široké Dráhy, Jankovský vrch, Nad Pálikovec, Horný tormáš, Na Dúbravky, Prchavice, Gajdoška, Brďo, Dolný tormáš, Prostredná, Veľké rovne, Dolné lúky, Dvilina, Pod Riglom, Dlhé rovne, Jazerné lúky, Brody, Valachovka, Dlhý vidovec, Pod hájom, Súdenina, Silanky, Galovky, Pod tehelňou, Sádky, Panská lúka, Pod Bukovinkou, Čurkotka, Bendov laz

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 6 z 17

Medzi Patance, Muránik, Nad Haneskou, Za mlyniskom, Ďaleký výhľad, Hrania strana, Bravčie, Kukučka, Háj, Dolná Manková, Za Krtíšskym potokom, Kalovníky, Smrdiatá, Nad Búroskovom, Ploštiny, Nad lúčnym mlynom, Janov laz, Horné zeme, Dielničky, Rigel, Úboč, Dolné zeme, Sucháňska dolina, Bukovec, Pri Sucháňskom mlyne, Nad Pánskou z hradou, Nad mlynom, Zrúbanina, Kopanice, Michalkovička, Pod Surdokom, Nad Bukovcom, Pustatina, Nad Hrádkami, Dolné Škriavniky, Brestová dolina, Kolčovanina, Úzke dráhy, Dlhé Diely, Chotár, Háj, Vráta, Močiar, Šánce, Nad lúky, Dolné lúky, Pod Martinským vrchom, Prachárňa, Nad Dankovcom, Kozí hrb, Uhrinov vŕšok, Nad Mlynským jarkom, Za mostom, Čachovo, Mačíňa, Na Tri jarky, U tŕnia, Syrava, Nad pustatinou, Plesá

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 7 z 17

Hlavy, Chrasť, Hŕbok, Dobošová, Beľava, Horný Bukovec, K Vátovciam, Diniská, Dolné rovne, Kakatka, Vrch Brezinka, Klinovačky, Jazarcia, Dieliky, Brezinky, Hlboké, Za dolinky, Nad Pravičkou, Pod hradskou, Borokváš, Voľava, Rákytie, Močidlá, Vlčia jama, Bukovská dolina, Kostolná, Michalka, Kúria, Horné prielohy, Ohrady, Staré vinice, Nad chyžou, Lazy, Nad Voľavou, Do Čergu, Skalná baňa, Boky, Za dolným hájom, Borovkáš, U brestia, Pod Ľuboriečskou cestou, Za hájom, Hrušťovec, Vlčia jama, Nad Bartóčkou, Dolina, Pod Starý háj, Bešeňov, Spodné prielohy, Starý háj, Široké, Roveň, Veľká hora, Ľuboreč, Noviny, Kapustnice, Na Doline, Tehlovňa, Žobrácka dolina, Rúnik

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 8 z 17

Za potokom, Mačudovci, Návozy, Za orechom, Háj, Prielohy, Dolné lúky, Pod lipinou, Nad parkom, Horný háj, Sklady, Záhumia, Ivanka, Hôrka, Pod brody, Hore koncom, Nad Bukovcom, Tále, Trávne lúky, Rovášov vŕšok, Veľké lúky, Do ravien koncom, Kraje, Jamy, Kostolný Ortvan, Nad hradskou, Mlynský járok, Medzi potokmi, Za humná, Borovkáš, Mačia stráň, Nad brezinky, Za horným hájom, Hrb, Viničky, Kapustnice, Pod skalinou, Kňahník, Pri mlyne, Pod vinicami, Nad záhradami, Jobáďov, Za priehonom, Do Voľavy, Kňazovské, Na Topoli, Vankova dolina, Za Horný háj, Pod Chrasťou, Pri hati, Bresťovec, Húštie, Kapasz puszta, Dolné prielohy, Za Kozí hrb, Na jame, Dúbrava, Nad Jamou, Pod Stráničkou, Bučina

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 9 z 17

Čonkabuk, Mláchy, U chotára, Žobrák, Ročkárova hora, Kopanice, Chrašť, Preľač, Ťakiarov jarok, Chrastiečka, Pažiť, Na vrchu, Paškácie, Stráčky, Medzi vody, Dolná hora, Zore, Pri brode, Pod hloh, Zadné lúky, Pancierka, Konopnice, Jastrák, Za Horné humná, Bukovec, Na Močiari, Galamijská pastva, Lúky, Za vrchom, Selce, Močiar, Pod Rakytou, Sikliak, Pod Čotou, Breh, Pereš, Za vrch, Jazero, Halík, Kapustné záhrady, Uhliská, Dielnice, Úhrady, Za Starou riekou, Močiare, Pod Dubím, Klinčok, Vlčia, Nad lúčkami, Drahoňovo, Za Dolinou, Širiny, Žabica, Chotár, Dráhy, Pod Brúskom, Zdola dediny, Lúky pod záhradami, Pod jarkom, Pod Bovdiškou

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 10 z 17

Humná, Nad Chrasťou, Chotár, Úzke lúky, Čierťažný hrb, Pod Babkou, Nové Vinice, Pri Hradskom chodníku, Troje hony, Gáborka, Prístavkov vŕšok, Pod Bieľučkým potokom, Rackyne, Cirkevná, Hlboké, Biaľuška, Líšky, Pod horou, Nad Chlievnym potokom, Konopiská, Háj, Kratina, Mlynský jarok, Sklady, Jamky, Pri Vrbovke, Kozárka, Poldieliky, Horné strminy, Vinice, Čierny prieloh, Telek, Vincalova lúka, Cez púť, Pod cintorínom, Pod Vinice, Kocheľ, Frčkovo, Mlynské polia, Šiašov vŕšok, Dlhé, Skalina, Úzke, Nad Dráhami, Prieložský jarok, Nad Starými Vinicami, Dolný Bukovec, Veľký kút, Za Bielou hlinou, Malé ortovisko, Krivá púť, Gelendov laz, Kamenná brána, Za dubom, Na Chotári, Mezník, Moštec, Za humnami, Komín, Nad stodôlkou

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 11 z 17

Dieliky, Volovište, Kremenia, Oskoruža, Ravne, Vraveň, Za šibenicou, Na Dbole, Strminy, Bencova jama, Pod hrbom, Hlavy, Rakyta, Nad Ráztokami, Nad Kapustniskami, Ráztoky, Skaličný vŕšok, Dolný háj, Ohrada, Kokava, Nad Breziny, Nad Ráztoky, Strnádka, Pavlovica, Dankovec, Kropáčka, Na kňazovom, Pustatina, Chabdie, Záhumenica, hájovňa, Nad cintorínom, Za Dolné humná, Bralce, Červený vŕšok, Hybec, Pod hájom, Koprovnická hora, Za jarok, Pažítky, Pod Vlčiu, Dúbrava, Chlievnym potokom, Pecná stráň, Nivy, Hlúšťa, Páterka, Podiely, Horné vinice, Dynisko, Vyhorenina, Kostolná, Polichy, Nagykút, Nad Hlbokým, Pod Škepovím, Ortoveň, Rovne, Majerská, Kopane

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 12 z 17

Pod Viničkami, Koprovnička, Nad Medokýšom, Stužka, Remník, Pod jarok, Nad mlyn, Chmelinie, Laste, Do Žihľavského chodníka, Pavlova dolinka, Nad vinicami, Horné lúky, Stránička, Vyškovo, Vrchný hon, Bovdiška, Husia pastva, Šárna, Pustý laz, Prvošné, Siedma tabla, Galamia, Za Kakatkou, Veľká lúka, Sedreš, Bukovina, Kostolná, Mozdrička, Iňanec, Holizné zeme, Bánov háj, Staré vinice, Prostredný hon, Šarkanka, Nad vinicami, Medzník, Nad chodník, Rovne, Holizne, Pod viničkami, Horné lúky, Nad Pažítky, Bohušova dolina, Prostredný vŕšok, Fialkový háj, Zhora dediny, Bučina, Predné lúky, Stupné, Pod Tehlou, Dlhé diely, Dolné vinice, Rovne, Breziny, Paškacie, Rázsochy, Dolinský klin, Vlčia jama, Nad Mezníkom

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 13 z 17

Pod Chlievnym potokom, Petrove dielce, Za cintorínom, Veľká lúka, Do Vrbovky, Šavlovica, Pod Hrbom, Široké lúky, Hrb, Šibenica, Dolné lúky, Mlyniská, Háj, Štrkovec, Pod Hájiky, Cibulisko, Jama, Studnička, Leštianska dolina, Pri Medokýši, Vernica, Pod vinicami, Širiny, Nákle, Vyškovce, Klokoč, Pod kaplnkou, Tably, Vo vŕškoch, Pracháreň, Zhora kostola, Tuškov diel, Pod Stráňou, Polomka, Pod Bralce, Pazucha, Čerešňovo, Dlhé zeme, Drienik, Kostolná, Lehôtka, Hlinište, Krnáč, Rovne, Ježovo, Uranička, Sklenárka, Srňajka, Hradské pole, Chlanačka, Holý vrch, Žičovská hora, Kalvársky vrch, Vrchná Srňajka, Katovka, Pusté, Sečedovská hora, Vinice, Štepnica, Jelšova jama

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 14 z 17

Veľká hora, Galov laz, Veľká hora, Dolné lúky, Kozí vrch, Pod Holým vrchom, Pri kríži, Kamienka, Veľké buky, Vrch hlavy, Dolina, Čerťaž, Koliesko, Šibeničný vršok, Obecná lúka, Za vrchmi, Horné lúky, Stolce, Plachtínsky vrch, Dubina, Tortuška, Imrovka, Judin vrch, Pod luhom, Vincelova lúka, Spodná Srňajka, Nad mestom, Starý vrch, Nad hradskou, Krákorov vrch, Gočovské vinice, Ďurova hora, Krtíšok, Pánske pole, Veselý vŕšok, Piesky, Stavenô, Záhumnice, Mešovka, Pecná stráňa, Baza, Líšne diery, Malé buky, Mesov kopec, Stredná tabla, Pustý vrch, Polianky, Drieňovka, Šárova dolina, Mrázovka, Pod Selčiankou cestou, Pod horou, Strhársky vrch, Močiar, Mankova, Rovne, Mandové kúty, Starý vrch, Kačov bok, Sušiny

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 15 z 17

Očenáška, Bendiak, Korpáš, Tomanovo, Nad hájom, Lazinka, Pod Dubovinou, Jamištia, Pod Petian chodníkom, Sukničky, Čierne stromy, Horník, Dolná dolinka, Seč, Ďurková dolina, Nárt, Rúbanica, Dielec, Jablona, Konopnice na Paluchu, Zákutie, Barbolina, Kratiny, Za lesom, Vlčie drenie, Močiar, Skalnatý bok, Dolina, Na Brezovskom chodníku, Lahoš, Hroblička, Klinčoky, Do Koryčišťa, Zdola Valovo, Čerťaš role, Madáčovo, Líhovec, Horné záhumnia, Krpeľ, Ferianská, Za Horným Žiarom, Stará vinica, Košik, Raveň, Medzi cestami, Kalmárovská, Chyžkovka, Podzáhumnie, Pod Kačaňou, Nemcová, Ďurkova dolina, Jazarce, Za brezie, Nová vinica, Nad Močidlami, Hudcové lúky, Fodorová, Dolno Dačovlomský mlyn, Fľaky, Rechtorov košiar

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 16 z 17

Horná dolinka, Za hájom, Mútnice, Studená, Dolné lúky, Návrtie, Frankov mlyn, Kňazov laz, Česnačka, Perné, Pod Členkovicou, Nad lahošom, Dolina, Nad Chrapovou, Gaštanov sad, Dolinka, Gerhardov vrch, Viničky, Na Hrabia, Kopaničky, Dedrahovica, Hrabina, Riečky, Kožuška, Kolovratný diel, Driena, Lazná ortoveň, Dolné hájnikovské, Pod majerom, Krivý diel, Východné záhumnie, Za Hrbom, Kačaňa, Pri hore, Pod stračkou, Do vršku, Nad háj, Barbolinsko, Zhora Zákutia, Nad Jakubkovou, Dĺžiny, Trojrožná, Údol, Nad dolinkou, Makovce, Háj, Strehovica, Záhumnie západné, Gubolec, Nad mlynom, Východné záhumie, Danišová, Vlčí vrch, Malý Radov, Rakyta, Miklanovo, Chrapová, Chmelina, Vargov vŕšok, Džigová jama

Miesto, okres Veľký Krtíš:, 17 z 17

Dúbrava, Borok, Proti stolíku, Šalovica, Ivanišková, Pod hruškami, Rakytiny, Koniec nad lazy, Pavkove záhumnia, Zlatá baňa, Nad Kováčovov jamou, Škodina, Polomy, Čalomijský bok, Zlobov laz, Pliešky, Zhora Valovo, Prvosna, Potok, Do Dielnic, Chrastinský jarok, Breza, Na Žiari, Kapustnisko, Táliky, Široké zeme, Medzi potôčky, Ploský vrch, Križnice, Malý močiar, Ošičie, Panina studňa, Medzi potôčkami, Mikšina, Tohajska, Za Dolným Žiarom, Pavlovská, Pod ulicou, Beňova stránička, Boháč

miesto inde

Mikroregión Poiplie (439x), Mikroregión Veľký potok - Ipeľ (408x), Mikroregión Strehovská dolina (307x), Mikroregión Malé Zlievce (168x), Plachtince (146x), Strháre (143x), Príbelce (123x), Dolné Strháre (120x), Dačov Lom (113x), Vinica (111x), Chrťany (110x), Dolná Strehová (106x), Stredné Plachtince (96x), Pravica (86x), Modrý Kameň (85x), Dolné Príbelce (85x), Želovce (81x), Horné Strháre (77x), Horné Príbelce (72x), Brusník (71x), Záhorce (70x), Dolný Dačov Lom (69x), Horná Strehová (68x), Kováčovce (68x), Sucháň (68x), Hrušov (67x), Dolné Plachtince (65x), Širákov (63x), Seľany (61x), Červeňany (61x)
miesto v Mikroregión Poiplie
miesto v Mikroregión Veľký potok - Ipeľ
miesto v Mikroregión Strehovská dolina

Podobné, okres Veľký Krtíš:

2168x turistika, 2037x miesto, 26x orientačný bod, 21x turistické informácie, 17x strom, 17x chranený strom, 13x prístrešok, altánok, 12x atrakcia, 12x poľovnícky posed, 5x komín, 3x ohnisko, 2x orientačná mapa, 2x studňa, 1x miesto na piknik
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Veľký Krtíš

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-velky-krtis.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.